Ympäristötieteiden kandiohjelma

Tälle sivulle on listattu ympäristötieteiden kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot vuonna 2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaisesti. Jos sinulla on aikaisemmin suoritettuja opintoja, katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

TUTKINTOVAATIMUKSET 2017–2020

 Koulutusohjelman yhteiset opinnot 23 op

 • Valitse vähintään 5 op
  • 5–10 op Työelämäjakso (ENV-003)
  • 5 op Yliopisto-opetuksen avustaja ympäristötieteissä (ENV-006)
  • 5 op Projektityökurssi ympäristöekologeille (ENV-004)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004)
 • 3–7 op Äidinkieli (KK-AKTE2OP & ENV-005 tai KK-AKSK2SP & KK-REKO1SP)
 • 3 op Toinen kotimainen kieli (KK-RUBIYM & KK-RUKIRJ tai KK-RUERI & KK-RUKIRJ tai KK-FINMU & KK-FINSK)
 • 4 op Vieras kieli (KK-ENBIYM tai KK-RAN tai KK-SAK tai KK-ITA)
 • 3 op Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet
  • 2 op Opiskelijan digitaidot – Orientaatio (Viikki) (DIGI-200A tai DIGI-400A)
  • 1 op Opiskelijan digitaidot – Syventävät taidot (Viikki) (DIGI-200B tai DIGI-400B)

Ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

 • 5 op Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen (ENV-101)
 • 5 op Ekologian perusteet (BIO-104)
 • 5 op Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (ENV-102)
 • 5 op Ympäristöpolitiikan perusteet (ENV-103)
 • 5 op Monitieteinen ympäristötutkimus (ENV-104)

 Ympäristötieteiden aineopinnot 58 op

 • 2 op Kandidaatintutkielmaseminaari (ENV-202)
 • 6 op Kandidaatintutkielma (ENV-203)
 • 0 op Kypsyysnäyte (ENV-204)
 • 5 op Genetiikan perusteet (MOLE-102)
 • 3–5 op Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (BIO-202)
 • 5 op Eliökunnan evoluutio (BIO-101)
 • 5 op Eläin- ja kasvikunnan rakenne (BIO-102)
 • 5 op Ihmisen fysiologia (BIO-203)
 • 5 op Eliöiden monimuotoisuus (BIO-103)
 • Vaihtoehtoinen
  • 10 op Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi (BIO-301)
  • 5 op Saariston ekologia (BIO-306)
  • 8 op Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi (ENV-315)
 • Yhteensä 15 op seuraavista opinnoista
  • 5 op Akvaattisten tieteiden perusteet (ENV-311)
  • 5 op Maaperätieteen perusteet (MAAT-021)
  • 5 op Kestävä maataloustuotanto: pellolta pöytään ja takaisin (MAAT-022)
  • 5 op Mikrobiologian monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)
  • 5 op Suomen luonnonmaisemien kehitys ja suojelu (ENV-361)
  • 5 op Ekotoksikologia (ENV-345)
  • 5 op Ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa (MAAT-205)

Muut yhteiset opintojaksot 14 op

 • 2 op Ympäristöasiantuntija 1 (ENV-001)
 • 5 op Kemian perusteet (KEK-110)
 • 5 op Kemian työt (ETK-501)
 • 2 op Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet (ME-004)

Toisen opetettavan aineen opinnot 60 op