Aikuisopettajat

HAKUKELPOISUUS

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) ovat hakukelpoisia tiedekunnan kaikkien koulutusohjelmien ja erillisten maisteriohjelmien perustutkinto-opiskelijat (kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat). Lisäksi opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opettajan pedagogisina opintoina.

Lisää tietoa löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.