Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Tälle sivulle on listattu molekyylibiotieteiden kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot vuonna 2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaisesti. Jos sinulla on aikaisemmin suoritettuja opintoja, katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

TUTKINTOVAATIMUKSET 2017–2020

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 24 op

 • 1 op Molekyylibiotieteiden johdantokurssi (MOLE-001)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004)
 • 5–10 op Työelämäjakso (BIO-002)
 • 3–7 op Äidinkieli (KK-AKTE2OP & MOLE-004 tai KK-AKSK2SP & KK-REKO1SP)
 • 3 op Toinen kotimainen kieli (KK-RUBIYM & KK-RUKIRJ tai KK-RUERI & KK-RUKIRJ tai KK-FINMU & KK-FINSK)
 • 4 op Vieras kieli (KK-ENBIYM tai KK-ENKAIKKI tai KK-RAN tai KK-SAK tai KK-ITA tai KK-ESP)
 • 3 op Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet
  • 2 op Opiskelijan digitaidot – Orientaatio (Viikki) (DIGI-200A tai DIGI-400A)
  • 1 op Opiskelijan digitaidot – Syventävät taidot (Viikki) (DIGI-200B tai DIGI-400B)

Molekyylibiotieteiden perusopinnot 25 op

 • 5 op Biokemia (MOLE-101)
 • 5 op Genetiikan perusteet (MOLE-102)
 • 5 op Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)
 • 5 op Solubiologia (MOLE-104)
 • 3–5 op Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (BIO-202)

Molekyylibiotieteiden aineopinnot 69 op

 • 5 op Geenit ja yksilönkehitys (MOLE-201)
 • 5 op Molekyyligenetiikka ja genomiikka (MOLE-202)
 • Valitse 5 op:
  • 5 op Metabolia (MOLE-203)
  • 5 op Proteiinit ja entsyymit (MOLE-204)
 • 5 op Ihmisen fysiologia (BIO-203)
 • 5 op Mikrobit ja ihminen (MOLE-205)
 • Valitse 5 op
  • 5 op Ravitsemusfysiologia (HNFB-112)
  • 5 op Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaari (MMB-201)
 • 5 op Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (MOLE-212)
 • 5 op Ekologian perusteet (BIO-104)
 • 5 op Eliökunnan evoluutio (BIO-101)
 • 5 op Eläin- ja kasvikunnan rakenne (BIO-102)
 • 5 op Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (BIO-204)
 • 5 op Eliöiden monimuotoisuus (BIO-103)
 • 2 op Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet (ME-004)
 • 6 op Kandidaatintutkielma (MOLE-217)
 • 1 op Kandidaatinseminaari ja puheviestinnän kurssi (MOLE-216)
 • 0 op Kypsyysnäyte (MOLE-005)

Valinnaiset opinnot 2 op

Toisen opetettavan aineen opinnot 60 op