Tutkimustiedon löytäminen

Vertaisarvioituja tutkimusartikkeleja, katsausartikkeleja ja yleisartikkeleja on helppo löytää erilaisista internet-tietokannoista ja hakukoneista. Ohessa on listattu muutamia käyttökelpoisimpia:

Monet artikkelit ovat maksumuurin takana, mutta pääset niihin käsiksi yliopiston tietokoneen kautta. Nelli-portaalin kautta pääset käsiksi moniin maksumuurin takana oleviin artikkeleihin myös kotikoneeltasi. Toinen tapa päästä artikkeleihin käsiksi kotoa on käyttää VPN-yhteyttä. Helsingin yliopiston ohjeet VPN-yhteyden käyttöön löydät  Helpdeskin sivuilta.

Opetusalalla julkaistaan paljon myös suomenkielisiä artikkeleja, eikä niitä välttämättä löydy edellä mainituista tietokannoista. Tällöin kannattaa käyttää esimerkiksi seuraavia tietokantoja ja hakukoneita:

YLIOPISTON KURSSITARJONTA

Tarvitsetko apua tiedon etsimiseen? Saat lisätietoa tietoaineistojen etsimisestä sekä sähköisten aineistojen etsimisestä Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta.

Useimmat yliopistot järjestävät opiskelijoille myös kursseja tiedonhankinnasta. Täältä löydät Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia ilmaisia kursseja aiheesta .

KANSAINVÄLISIÄ LEHTIÄ

Joskus voit etsiä tietoa myös suoraan opetusalan tutkimusta julkaisevista lehdistä. Lehtien artikkeleiden tiivistelmiä kannattaa lukea etenkin, jos etsit itsellesi tutkimusaihetta tai haluat tietää, mitä aihepiirejä juuri nyt listataan.

Seuraavassa listassa on muutamia lehtiä, jotka julkaisevat etenkin biologian opetuksen tutkimukseen liittyviä tutkimusartikkeleita. Näiden lisäksi kannattaa tutustua lehtiin, jotka julkaisevat luonnontieteiden opetuksen tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Tällaisia lehtiä on kuitenkin satoja, mutta niistä kuuluisimmat löydät tältä sivulta.

SUOMALAISIA LEHTIÄ

Myös Suomessa julkaistaan muutamia kasvatus- ja opetusalan lehtiä, joista osassa on myös suomenkielisiä artikkeleita. Vertaisarvioituja tutkimusartikkeleja julkaisevat muun muassa seuraavat lehdet:

Muita suomalaisia lehtiä, joissa julkaistaan aiheeseen liittyviä artikkeleja, ovat esimerkiksi Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL ry) julkaisema Natura ja luontokouluverkoston julkaisema LYKE-lehti:

SUOMALAISIA JULKAISUJA

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus julkaisevat paljon tutkimustietoa opetuksen tutkimuksesta.

Lisäksi Suomessa julkaistaan paljon tutkimusartikkeleja erilaisissa kokoomateoksissa. Niitä julkaisevat esimerkiksi yliopistojen opettajankoulutuslaitokset sekä kasvatustieteelliset tiedekunnat. Ohessa on listattu opetus- ja koulutusalan tutkimusta julkaisevia tahoja

Biologian ainedidaktiikan osalta kannattaa perehtyä myös Varpu Elorannan, Eila Jerosen ja Irmeli Palmgrenin toimittamaan kirjaan
Biologia eläväksi – Biologian didaktiikka