Biologian kandiohjelma

Tälle sivulle on listattu biologian kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot vuonna 2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaisesti. Jos sinulla on aikaisemmin suoritettuja opintoja, katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

TUTKINTOVAATIMUKSET 2017–2020

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 12 op

 • 2 op Biologian asiantuntija 1 (BIO-001)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004)
 • 5–10 op Työelämäjakso (BIO-005)

Viestintä ja kieliosaaminen 10 op

 • 3 op Äidinkieli (KK-AKTE2OP & KK-PUVU1OP tai KK-AKSK2SP & KK-REKO1SP)
 • 3 op Toinen kotimainen kieli (KK-RUBIYM & KK-RUKIRJ tai KK-RUERI & KK-RUKIRJ tai KK-FINMU & KK-FINSK)
 • 4 op Vieras kieli (KK-ENBIYM tai KK-RAN tai KK-SAK tai KK-ITA)
 • 3 op Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet
  • 2 op Opiskelijan digitaidot – Orientaatio (Viikki) (DIGI-200A tai DIGI-400A)
  • 1 op Opiskelijan digitaidot – Syventävät taidot (Viikki) (DIGI-200B tai DIGI-400B)

Biologian perusopinnot 25 op

 • 5 op Eliökunnan evoluutio (BIO-101)
 • 5 op Eläin- ja kasvikunnan rakenne (BIO-202)
 • 5 op Eliöiden monimuotoisuus (BIO-103)
 • 5 op Ekologian perusteet (BIO-104)
 • 5 op Genetiikan perusteet (MOLE-102)

Biologian aineopinnot aineenopettajille 70 op

 • 5 op Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (MOLE-212)
 • 5 op Molekyylit ja solut (BIO-201)
 • 3–5 op Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (BIO-202)
 • 5 op Ihmisen fysiologia (BIO-203)
 • Vaihtoehtoinen 5 op kenttäkurssi:
  • 5 op Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (BIO-204)
  • 5 op Saariston ekologia (BIO-306)
 • 2 op Tilastotiede I (ME-004)
 • 3 op Tilastotiede II (ME-005)
 • 6 op Kandidaatintutkielma (BIO-211)
 • 0 op Kypsyysnäyte (BIO-215)
 • 1–5 op Kandidaattiseminaari (BIO-212 / BIO-213 / MOLE-216 / MOLE-004)
 • Vaihtoehtoinen 5 op kirjallisuus
  • 5 op kirjallisuus (BIO-206 tai BIO-207 tai BIO-208 tai BIO-209 tai BIO-210)
  • 5 op kirjallisuus (BIO-216)
 • Vaihtoehtoinen tieteenalan opintokokonaisuus 25 op kokoisena
  • 25 op Ekologian ja evoluutiobiologian opintokokonaisuus (BIO-300)
  • 25 op Fysiologian ja neurotieteen opintokokonaisuus (BIO-400)
  • 25 op Kasvibiologian opintokokonaisuus (BIO-500)
  • 25 op Perinnöllisyystieteen opintokokonaisuus (BIO-600)
  • 25 op Mikrobiologian opintokokonaisuus (BIO-700)

Valinnaiset opinnot 3 op

Toisen opetettavan aineen opinnot 60 op