Maisteriohjelmat

Tälle sivulle on listattu bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmien aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot vuonna 2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaisesti.

Biologian aineenopettajaksi voi valmistua Helsingin yliopistossa seuraavista maisteriohjelmista (vain bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa kandidaatin tutkinnon suorittaneet):

 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • Kasvibiologian maisteriohjelma
 • Neurotieteen maisteriohjelma
 • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Maisterivaiheen opinnot

Maisterivaiheessa opinnot koostuvat

 • Maisteriohjelman opinnoista 60 op, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma
 • Opettajan pedagogisista opinnoista 60 op

Huom! Opiskelijan tulee suorittaa lisäksi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot, jos niitä ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnossa.

Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op), jos niitä ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnossa.

Opintojen ajoitusmalli

Maisterivaiheen opinnot kannattaa ajoittaa siten, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan oman maisteriohjelman mukaisia opintoja sekä pro gradu -tutkielma. Toisena opiskeluvuonna suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot kokonaisuudessaan.

EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

 • 5 op Ekologia (EEB-001)
 • 10 op Evoluutiobiologia (EEB-002)
 • 5 op Ekologian tilastolliset menetelmät (EEB-003)
 • 5 op Syventävien opintojen seminaari (EEB-004)
 • 5 op Pro Gradu -kurssi (EEB-005)
 • 30 op Maisterintutkielma (EEB-006)
 • 0 op Maisterin kypsyysnäyte (EEB-007)
 • 60 op Opettajan pedagogiset opinnot

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

KASVIBIOLOGIAN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

 • 0 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (PBIO-001)
 • 5 op Kasvit muuttuvassa maailmassa (PBIO-002)
 • 5 op Biologisten kokeiden suunnittelu (PBIO-003)
 • 5 op Syventävien opintojen seminaari (PBIO-004)
 • 30 op Maisterintutkielma (PBIO-006)
 • 0 op Maturity essay (PBIO-007)
 • Vaihtoehtoinen 15 op opintokokonaisuus:
  • 15 op Kasvien kasvu ja kehitysbiologia (PBIO-110)
  • 15 op Kasvibiotekniikka ja molekyylibiologia (PBIO-120)
  • 15 op Advanced Plant Molecular Biology (PBIO-130)
  • 15 op Evolutionary Ecology of Plants (PBIO-140)
  • 15 op Subarctic Ecology and Flora (PBIO-150)
  • 15 op Taksonomia ja systematiikka (PBIO-160)
  • 15 op Diversity and Distribution of Plants and Fungi (PBIO-170)
 • 60 op Opettajan pedagogiset opinnot

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

NEUROTIETEEN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

Opiskelijat valitsevat joko neurotieteen tai fysiologian syventävät opinnot

 • Vaihtoehtoinen:
  • 60 op Neurotieteen syventävät opinnot: neurotieteen opintosuunta
   • 5 op Solufysiologia (NEU-101)
   • 5 op Solutason neurobiologia (NEU-102)
   • 5 op Systeemineurotiede (NEU-103)
   • 5 op Integratiivinen neurobiologia (NEU-104)
   • 5 op Neurotieteen menetelmiä ja kehityssuuntia (NEU-105)
   • 5 op Neurotieteen maisteriseminaari (NEU-106)
   • 30 op Maisterintutkielma neurotieteessä (NEU-110)
   • 0 op Kypsyysnäyte (NEU-111)
  • 60 op Neurotieteen syventävät opinnot: fysiologian opintosuunta
   • 5 op Solufysiologia (NEU-101)
   • 5 op Solutason neurobiologia (NEU-102)
   • 5 op Systeemifysiologia (NEU-203)
   • 5 op Integratiivinen fysiologia (NEU-204)
   • 30 op Maisterintutkielma fysiologiassa (NEU-210)
   • 0 op Kypsyysnäyte (NEU-211)
   • 10 op valinnaista
 • Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

GENETIIKAN JA MOLEKULAARISTEN BIOTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

 • 30 op Maisterintutkielma (GMB-010)
 • 3–5 op Maisterintutkielmaseminaari (GMB-009)
 • 0 op Maisterin kypsyysnäyte BY (VIIKB-001)
 • 5 op Geenitekniikka (MOLE-213)
 • 15 op Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden periaatteet (GMB-001)
 • 5–7 op Muut opinnot (enintään 15 op)
  • 5 op Työelämäjakso 1 (GMB-003A)
  • 5 op Työelämäjakso 2 (GMB-003B)
 • 0 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma (GMB-004)
 • 60 op Opettajan pedagogiset opinnot

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

YMPÄRISTÖNMUUTOKSEN JA GLOBAALIN KESTÄVYYDEN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

 • 5 op Introduction to sustainability science (ECGS-001)
 • 5 op Master’s thesis seminar (ECGS-004)
 • 0 op Maisterin kypsyysnäyte BY (VIIKB-001)
 • 30 op Maisterintutkielma (ECGS-005)
 • Vaihtoehtoinen vähintään 15 op opintokokonaisuus:
  • 15–45 op Akvaattiset tieteet (ECGS-010)
  • 15–30 op Arktiset opinnot (ECGS-030)
  • 15–30 op Bio- and environmental technology (ECGS-040)
  • 15–25 op Changing environments (ECGS-060)
  • 15–30 op Environmental chemistry and ecotoxicology (ECGS-070)
 • Vaihtoehtoinen 5 op menetelmäkurssi:
  • 5 op Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen integroivat menetelmät (ECGS-910)
  • 5 op Demola co-creation working life project (Master’s level) (Work-2)
  • 5 op Teollisen ekologian menetelmät (ECGS-062)
  • 5 op Analytical approaches to human environmental interaction (ECGS-081)
  • 5 op Cost-Benefit Analysis (AGERE-002)
  • 5 op GIS and RS in environmental and land use operations (FOR-259)
 • 60 op Opettajan pedagogiset opinnot (PED100)

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.

MIKROBIOLOGIAN JA MIKROBIBIOTEKNIIKAN MAISTERIOHJELMA 2017–2020

 • 3 op MSc thesis seminar in microbiology and microbial biotechnology  (MMB-101)
 • 7 op Maisterin kirjatentti (MMB-102)
 • 30 op Maisterintutkielma (MMB-103)
 • 0 op Maisterin kypsyysnäyte MM (VIIKM-001)
 • Tieteenalakohtaiset opinnot (vähintään 20 op, joista vähintään 10 op laboratoriokursseja tai -harjoittelua)
  • 15–45 op Ympäristömikrobiologia (MMB-200)
  • 15–45 op Elintarvikemikrobiologia ja -biotekniikka (MMB-300)
  • 15–45 op Lääketieteellinen mikrobiologia (MMB-400)
  • 15–45 op Mikrobibiotekniikka (MMB-500)
  • 15–25 op Mikrobiologia (MMB-600)
  • 15–45 op Sienitiede (MMB-700)
  • 15–45 op Virologia (MMB-800)
 • 60 op Opettajan pedagogiset opinnot

Lisäksi suoritettava maisterivaiheessa seuraavat opinnot, jos ei suoritettu kandidaatin tutkinnossa:

 • 5 op Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)
 • 3 op Mikrobiologian laboratoriotyöt (ETK-221)
 • 5 op Geenitekniikka (MOLE-213)
 • 4–5 op Brock-kirjatentti mikrobiologian maisterintutkintoon (MMB-105)

Katso vanhojen opintojen korvaavuudet tästä linkistä.