Ammattina aineenopettaja

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain. Opettajilta eri kouluasteissa ja oppilaitoksissa vaadituista kelpoisuuksista on koottu tietoja kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuille.

Aineenopetusta peruskoulussa ja lukiossa on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 • ylemmän korkeakoulututkinnon
 • vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä
 • vähintään 120 opintopisteen (55 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja
 • vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa.
 • (Perusopetuksen aineenopettajalle riittävät vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opinnot kaikissa opetettavissa aineissa.)
 • (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §)

Suurin osa biologian aineenopettajista sijoittuu opettajiksi peruskouluihin ja lukioihin. Tyypillisesti kouluissa opettajan tehtävään kuuluu vähintään kahden oppiaineen opettaminen, joten toisen opetettavan aineen opintojen suorittaminen on tärkeää. Yleisin aineyhdistelmä peruskouluissa ja lukioissa on biologia ja maantiede.

Biologian ja maantieteen aineenopettajia valmistuu yliopistosta hieman enemmän kuin peruskouluissa ja lukioissa on aineenopettajan työtehtäviä tarjolla. Biologian aineenopettajat voivat sijoittua myös muihin työtehtäviin esimerkiksi:

 • Opetushallinnon työtehtävät kunnissa ja kaupungeissa, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä opetushallituksessa
 • Opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät julkisella sektorilla
 • Asiantuntijatehtävät yrityksissä (esim. oppimateriaalien kustantajat)
 • Työtehtävät järjestöissä ja yhdistyksissä (esim. tiedotus, viestintä ja koulutus)
 • Aikuisopetuksen tehtävät (esim. aikuislukiot)
 • Yleisten aineiden opettajan tehtävät ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa
 • Korkeakouluopettajien tehtävät
 • Vapaan sivistystyön opetustehtävät (esim. kansalais- ja kansanopistot)
 • Opettajan ja oppaan tehtävät luontokouluissa ja tiedekeskuksissa