Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Opintoihin sisältyy kasvatus-, opetus- ja koulutustyön teoreettisia perusteita ja ainedidaktiikkaa. Lisäksi opintoihin sisältyy menetelmä- ja tutkielmaopintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua. Opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta.

  • Lisätietoa opettajan pedagogisista opinnoista löytyy Flammasta.