LUMA-keskus

LUMA-keskus Suomi on verkosto, johon kuuluu alueellisia LUMA-keskuksia eri yliopistopaikkakunnilta. LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Helsingin yliopistossa LUMA-toimintaa järjestetään LumA-tiedekasvatuskeskuksessa. Viikin kampuksella LUMA-toimintaa edistää BioPop-tiedeluokka, joka järjestää mm. kouluvierailuja peruskoululaisille ja lukiolaisille, tiedeleirejä alakouluikäisille ja täydennyskoulutuksia opettajille. Lisäksi BioPop julkaisee erilaista opetusmateriaalia blogisivustollaan.