Biologia toisena opetettavana aineena

TUTKINTOVAATIMUKSET 2017–2020

Muiden kuin biologian koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavien opintokokonaisuuksien myöntämistä ei rajoiteta. Opiskelijoita voidaan kuitenkin joutua karsimaan valittaessa opiskelijoita yksittäisille opintojaksoille.

Vanhojen opintojen korvaavuudet löydät täältä.

Opinnot koostuvat seuraavista osista:

25 op Biologian perusopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (BIO-150)

 • 5 op Eliökunnan evoluutio (BIO-101)
 • 5 op Eläin- ja kasvikunnan rakenne (BIO-102)
 • 3–5 op Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (BIO-202)
 • 5 op Ekologian perusteet (BIO-104)
 • 5 op Genetiikan perusteet (MOLE-102)

35 op Biologian aineopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (BIO-251)

 • 5 op Eliöiden monimuotoisuus (BIO-103)
 • 5 op Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (BIO-204)
 • 5 op Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (MOLE-212)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004)
 • 5 op Ihmisen fysiologia (BIO-203)
 • Valitse 10 op, seuraavat kurssit sopivat (varmista ennakkotietovaatimukset ennen ilmoittautumista):
  • 5 op Molekyylit ja solut (BIO-201)
  • 5 op Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (ENV-102)
  • 5 op Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)
  • 10 op Evoluutiobiologian perusteet (BIO-302)
  • 5 op Populaatiobiologian perusteet (BIO-303)
  • 5 op Yksilöistä ekosysteemeihin (BIO-304)
  • 5 op Eliömaantieteen perusteet ja seminaari (BIO-305)
  • 5 op Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen (ENV-101)
  • 5 op Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin (ENV-104)
  • 5 op Akvaattisten tieteiden perusteet (ENV-311)
  • 5 op Kasvianatomian ja –fysiologian harjoitustyöt (BIO-501)
  • 5 op Suomen kasvisto ja kasvillisuus (BIO-503)
  • 5 op Kasvien neljä vuodenaikaa (BIO-507)
  • 5 op Kasvien morfologinen adaptaatio (BIO-508)
  • 5 op Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma (BIO-512)
  • 5 op Biokemia (MOLE-101)
  • 5 op Solubiologia (MOLE-104)
  • 5 op Geenit ja yksilönkehitys (MOLE-201)
  • 5 op Molekyyligenetiikka ja genomiikka (MOLE-202)
  • 5 op Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaarit (MMB-201)
  • 5 op Geenitekniikka (MOLE-213)

OPINTOJEN AJOITUSMALLI

Perus- ja aineopinnot kannattaa suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Poikkeuksena on kurssi ”ihmisen fysiologia”, joka järjestetään ensimmäisessä periodissa, ja kannattaa suorittaa vasta viimeisenä biologian perus- ja aineopintojen opintojaksona.

Biologian opinnoista läsnäolopakollisia ovat esimerkiksi laboratoriokurssit, kenttäkurssit sekä ”Eläin- ja kasvikunnan rakenne” ja ”Johdatus biologian opetukseen”. Biologian kenttäkurssi järjestetään tyypillisesti kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Varaa siis kalenteristasi aikaa myös näille kursseille!

Esimerkkilukujärjestys:

I periodi

 • 5 op Eliökunnan evoluutio (BIO-101)
 • 5 op Eläin- ja kasvikunnan rakenne (BIO-202)
 • 5 op Genetiikan perusteet (MOLE-102)

II periodi

 • 5 op Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (MOLE-212, mahdollisuus suorittaa myös III periodissa)
 • Valinnainen 5 op Molekyylit ja solut (BIO-201) (jatkuu periodissa III)

III periodi

 • 5 op Ekologian perusteet (BIO-104)
 • 5 op Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (BIO-202)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004) (jatkuu periodissa IV)
 • Valinnainen 5 op Molekyylit ja solut (BIO-201) (jatkuu periodista II)
 • Valinnainen 5 op, Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (ENV-102) (jatkuu periodissa IV)

IV periodi

 • 5 op Eliöiden monimuotoisuus (BIO-103)
 • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004) (jatkuu periodista III)
 • Valinnainen 5 op, Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (ENV-102) (jatkuu periodista III)
 • 5 op Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (BIO-204, johdantoluennot)

V periodi (kesäkuu)

 • 5 op Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (BIO-204)

I periodi (2. vuosi)

 • 5 op Ihmisen fysiologia (BIO-203)