Opiskelijan ohjeet

8.9.2017 infotilaisuuden diat voi ladata tästä linkistä.

MILLOIN HAEN AINEENOPETTAJAKSI?

Jos opettajana toimiminen kiinnostaa, opettajan pedagogisiin opintoihin kannattaa hakea jo heti opintojen alkuvaiheessa, mielellään jo ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Jos viivytät opettajan pedagogisiin opintoihin hakemista, opintosi pitkittyvät.

Jos olet jo opintojesi loppuvaiheessa ja haluat siirtyä aineenopettajaksi, kannattaa suorittaa tutkinto loppuun ja hakea opettajan pedagogisiin opintoihin erillisten opiskelijoiden kiintiössä. 

 

OPINNOT KANDIVAIHEESSA

Kandivaiheessa opinnot koostuvat oman pääaineen opinnoista, toisen opetettavan aineen opinnoista (60 op) ja muista opinnoista.

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitut opiskelijat voivat siirtyä omassa kandiohjelmassaan aineenopettajan opintosuuntaan. Aineenopettajan opintosuunnassa vaadittavat opinnot ovat erilaiset kuin muissa opintosuunnissa! Huomioi myös, että toisen opetettavan aineen opinnot pitää suorittaa jo kandivaiheen aikana.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit suuntautua aineenopettajaksi mistä tahansa kandiohjelmasta. Lue myös tarkemmat ohjeet kunkin kandiohjelman osalta:

Biologian kandiohjelma, aineenopettajan opintosuunta

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, aineenopettajan opintosuunta

Ympäristötieteiden kandiohjelma, aineenopettajan opintosuunta

 

OPINNOT MAISTERIVAIHEESSA

Maisterivaiheen opinnot koostuvat oman maisteriohjelman opinnoista, muista opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista (60 op).

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitut opiskelijat siirtyvät omassa maisteriohjelmassaan aineenopettajan opintosuuntaan. Jos opiskelija haluaa maisterin todistukseensa maininnan aineenopettajan kelpoisuudesta, opiskelijan on suoritettava opinnot aineenopettajan opintosuunnan mukaisesti. Aineenopettajan opintosuunnassa vaadittavat opinnot ovat erilaiset kuin muissa opintosuunnissa!

Jos et ole omassa kanditutkinnossasi suorittanut toisen opetettavan aineen opintoja sekä muita aineenopettajan opintosuunnan mukaisia opintoja, sinun tulee täydentää nämä opinnot maisterivaiheessasi. Huomioi, että opintojen suorittamatta jättäminen saattaa estää osallistumisen opettajan pedagogisiin opintoihin aineenhallintarajojen vuoksi!

Lisätietoa maisterivaiheen opinnoista ja opintojen suunnittelusta.