Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Opintokokonaisuus (60 op) on suunnattu niille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella biologiaa toisena opetettavan aineena.

  • 5 op Johdatus biologian opetukseen (BIO-004)

Johdatus biologian opetukseen on Viikin kampuksella järjestettävä biologian opetuksen kurssi, joka on pakollinen kaikille biologian aineenopettajaksi suuntautuville. Kurssi suoritetaan kandivaiheessa tai viimeistään ennen opettajan pedagogisia opintoja. Kurssilla perehdytään biologian opetuksen keskeisiin alueisiin, opetusmenetelmiin, laborointeihin, maasto-opetukseen ja työturvallisuuteen. Kurssilla käydään tutustumassa biologian opetukseen kouluissa ja toteutetaan pienimuotoinen opetusprojekti jostakin biologian aihepiiristä.

  • 1–2 op Pro gradu -seminaari biologian aineenopettajaopiskelijoille

Kurssi on tarkoitettu niille biologian aineenopettajaopiskelijoille, jotka tekevät ns. pedagogista tai didaktista gradua. Maisteriohjelmasta riippuen kurssilla voi korvata osittain oman maisteriohjelman pro gradu -seminaarin kertoja. Kurssi järjestetään tarvittaessa.