Opintojen ohjaus

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandi- ja maisteriohjelmien aineenopettajien opintosuuntien opintoneuvojina toimivat koulutusohjelman omat opintoneuvojat. Lisätietoa aineenopettajakoulutukselta saat myös seuraavilta henkilöiltä:

  • Aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilö, yliopistonlehtori Helena Åström
  • Koulutussuunnittelija Jukka T. Lehtonen

Sivuaineopiskelijoiden opintoneuvonnasta vastaa koulutussuunnittelija Jukka T. Lehtonen