Tutkimus

Biologian opetusta tutkitaan Suomessa etupäässä niissä yliopistoissa, joissa on mahdollisuus opiskella biologian opettajaksi (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto). Jonkin verran aihetta sivuavaa tutkimusta tehdään myös muissa yliopistoissa ja organisaatioissa, esimerkiksi luontokouluissa. Lisäksi ainedidaktista tutkimustietoa tuottavat Opetushallitus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.