Biologia toisena opetettavana aineena

HAKEMINEN BIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINTOKOKONAISUUTEEN (BIOLOGIA TOISENA OPETETTAVANA AINEENA)

Muiden kuin biologian koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavien opintokokonaisuuksien (BIO-150 ja BIO-251) myöntämistä ei ole rajoitettu Helsingin yliopistossa opiskeleville perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijoita voidaan kuitenkin joutua karsimaan valittaessa opiskelijoita yksittäisille opintojaksoille.

Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Helsingin yliopistossa tai muualla tutkinnon suorittaneet, joilla ei ole enää voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta, voivat suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa biologian perus- ja aineopinnot, jotka vastaavat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Avoimen yliopiston opintoihin tulee ilmoittautua avoimeen yliopistoon.

Huom! Erillisiin opintoihin ei bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa pääsääntöisesti myönnetä opinto-oikeuksia, mikäli kyseiset opinnot on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa.

 

AINEENHALLINTARAJAT

Opiskelijan, jolla on biologia toisena opetettavana aineena, tulee suorittaa opettajan pedagogisten opintojen perusharjoittelun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä vähintään 25 opintopistettä biologian aineenopettajan perus- ja aineopintoihin kuuluvia opintoja. Opiskelijan tulee suorittaa syventävän harjoitteluun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä vähintään 50 opintopistettä biologian aineenopettajan perus- ja aineopintoihin kuuluvia opintoja.