Jatko-opinnot

Aineenopettajaksi valmistunut maisteri on hakukelpoinen jatko-opintoihin bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa; tämä koskee myös niitä opiskelijoita jotka ovat tehneet pedagogisesti suuntautuvan pro gradu -työn (maisteritutkielman). Kelpoisuudesta jatkotutkintoon johtaviin opintoihin säädetään yliopistolaissa.

Tohtorintutkintoon johtavan koulutuksen yleisistä valintalinjauksista on päätetty vuonna 2017 ja niistä on tehty rehtorin päätös 31.1.2017. Linjaukset koskevat koulutusta, joka on alkanut 1.8.2017 tai sen jälkeen. Rehtorin päätöksessä todetaan että tohtoriohjelmaan haettaessa huomioidaan hakijan ja aiempien opintojen soveltuvuus. Valintamenettely perustuu valintakriteereihin jotka määritellään tohtoriohjelmissa. Helsingin yliopistossa on yhteensä neljä tutkijakoulua, joissa on yhteensä 32 tohtoriohjelmaa. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa jatko-opintoja suunnitteleva voi hakeutua 11 eri tohtoriohjelmaan.

Väitöskirjaan voi hakea myös omaa rahoitusta esimerkiksi apurahaa erilaisilta säätiöiltä, mutta tällöinkin tarvitaan jatko-opinto-oikeus tohtoriohjelmassa. Hakemuksen käsittelyssä painotetaan tutkimussuunnitelmaa ja tutkimusaiheen sopivuutta kyseessä olevaan tohtoriohjelmaan.

Jatko-opintoja suunniteltaessa on huomioitava että aineenopettajakoulutus pitää sisällään pedagogiset opinnot (60 op) ja toisen opetettavan aineen opinnot (60 op). Palkallisia tohtorinkoulutuspaikkoja on vähän, ja niitä jaettaessa huomioidaan tutkimussuunnitelman lisäksi aikaisempien opintojen sisällöllistä soveltuvuutta haettuun tohtoriohjelmaan.

  1. Aineenopettajille, jotka haluavat tehdä biologian opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta, suositellaan opinto-oikeuden hakemista Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmasta (SEDUCE). 
  2. Jos jatko-opintoihin liittyvä tutkimus on luonnontieteellistä, suositellaan opinto-oikeuden hakemista luonnontieteellisestä tohtoriohjelmasta (B&M, ILS, DPBM, FINDOS, DPPS, LUOVA, DENVI, AGFOREE, MBDP tai ATM-DP).