Aineenhallintarajat

AINEENHALLINTARAJAT BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE

Opiskelijan tulee suorittaa ennen opettajan pedagogisten opintojen perusopintoja (syksy) oman kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan perus- ja aineopintojen pakollisia opintoja vähintään 50 opintopistettä. Ennen aineopintoja (kevät) on suoritettava perus- ja aineopintojen kaikki pakolliset opinnot, lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa, kypsyysnäytettä ja aineopintojen (loppu)kuulustelua.

Opiskelijan, joka vaihtaa aineenopettajan opintosuuntaan vasta maisterivaiheessa, on huolehdittava mahdollisesta opintojen täydentämisestä ennen opettajan pedagogisten opintojen suorittamista.

Opiskelijan, joka suorittaa opettajan pedagogiset opinnot kahdessa opetettavassa aineessa, tulee suorittaa perusharjoitteluun sekä syventävään harjoitteluun  ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä toisen opetettavan aineen opintoja kyseisen tiedekunnan määrittelemien vaatimusten mukaisesti.

AINEENHALLINTARAJAT BIOLOGIA TOISENA OPETETTAVANA AINEENA -OPISKELIJOILLE

Jos opiskelijalla on biologia toisena opetettavana aineena, tulee suorittaa ennen opettajan pedagogisten opintojen perusopintoja (syksy) biologian perus- ja aineopintoja vähintään 25 opintopistettä. Ennen aineopintoja (kevät) on suoritettava biologian perus- ja aineopintoja vähintään 50 opintopistettä.