Yhteystiedot

Biologian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Helena Åström

Opintokokonaisuudet, opintoneuvonta (biologian yhteiset kurssit, sivuaineopiskelijat), vastaavuustodistukset: Jukka T. Lehtonen

 • Kandiohjelmien ohjaavat opettajat:
  • Biologian kandiohjelma: Riitta Savolainen
  • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma: Pekka Heino
  • Ympäristötieteiden kandiohjelma: ei vielä tiedossa
 • Maisteriohjelmien ohjaavat opettajat:
  • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma: Riitta Savolainen
  • Kasvibiologian maisteriohjelma: Mika Kotilainen
  • Neurotieteen maisteriohjelma: Mikael Segerstråle
  • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma: Pekka Heino
  • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma: ei vielä tiedossa
  • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: Ritva Virkola