Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajat

HAKUKELPOISUUS

Aineenopettajaksi suuntautuvan opiskelijan tulee hakea opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op). Opintoihin valitaan opiskelijat hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella.

Vuonna 2017 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan hakukelpoisia perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat seuraavien koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat:

 • Biologian kandiohjelma
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • Kasvibiologian maisteriohjelma
 • Neurotieteen maisteriohjelma
 • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Kaikkien edellä mainittujen koulutusohjelmien aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdoissa opetettava aine on biologia.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintonsa suorittavien tulee sisällyttää tutkintoonsa:

 • Kahden opetettavan aineen opinnot (biologia ja jokin muu opetettava aine) (kandivaiheessa)
 • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (maisterivaiheessa)

Lisäksi yliopisto tarkastaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluviin harjoitteluun menijöiltä rikostaustaotteen sellaisten harjoittelujen osalta, joissa opiskelija tulee työskentelemään  alaikäisten lasten kanssa.

 

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat (kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat) voivat hakea kasvatustieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Haku opettajan pedagogisiin opintoihin Helsingin yliopistossa päättyy yleensä helmi-maaliskuun vaihteessa.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta järjestää infotilaisuuden opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta kunkin vuoden tammi- tai helmikuussa.

Koulutukseen valintaan opiskelijat valintahaastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään hakuajan päätyttyä, tyypillisesti huhtikuun ja toukokuun aikana. Valintahaastatteluihin kutsuttaville opiskelijoille ilmoitetaan valintahaastattelun ajankohta erillisellä kirjeellä.

Valintahaastatteluun otetaan maksimissaan 1,5-kertainen määrä opiskelijoita vuosittaiseen valintakiintiöön nähden. Biologian osalta vuosittainen valintakiintiö on 15 opiskelijaa, joten haastatteluihin kutsutaan maksimissaan 23 opiskelijaa. Jos hakijoita on tätä enemmän, haastatteluun valitaan opiskelijat suoritettujen opintojen määrän perusteella (suoritettuihin opintoihin lasketaan vain oman kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan mukaiset opinnot).

Lisätietoa hakemisesta ja hakumenettelystä löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.