Maaliviivalla

bicycling-1160860_640Nyt on tämä blogi, tutkimuksemme ja ryhmätyömme saavuttamassa maaliviivan. Mitä olemme oppineet? Olemme oppineet sen, että ryhmähengen saa luotua ilman tapaamista, kunhan on toimiva viestintäkanava. Olemme saaneet tehtyä tutkimuksen valmiiksi toimivan vastuunkannon ja yhteistyön avulla. Motiiviksi on riittänyt yhteinen halu saavuttaa päämäärä ja saman suuntaiset tavoitteet. Olemme siis huomanneet, että toimiva viestintä on ollut kaikki kaikessa, jotta olemme olleet selvillä, että työ etenee aikataulujen puitteissa ja tulee valmiiksi. Positiivista on ollut ryhmäläisten kyky tehdä työtä myönteisessä ilmapiirissä. Sanotaan, että vaikeuksista oppii, mutta uskon, että positiivisuudella on suuri merkitys. Uskon, että yhteisestä puurtamisestamme jää sellainen mielikuva, että ryhmätyöskentely ei välttämättä ole kivireen perässä vetämistä. Luonnollisesti työelämä asettaa kovemman paineet työn tuloksen suhteen ja siellä tehdään yhteistyötä pidemmällä aikavälillä. Toimiva viestintä niin kasvotusten kuin sähköisesti antaa kuitenkin hyvät edellytykset myös pidempiaikaisiin projekteihin.

Aktiivista puurtamista

smith-1139033_640Ryhmätyömme etenee systeemillä: kukin puurtaa tahollaan. Kirjallisuusosion työpari kuitenkin tapaa toisiaan pariin otteeseen. Hakukoneet ovat heille entuudestaan tuttuja, joten lähteiden löytäminen on sujuvaa. Zotero on vaikeampi pala, mutta työpajan myötä he saavat  ymmärrystä ohjelman käyttöön. He yhtyvät käsitykseen siitä, että Zotero on todella toimiva ohjelma lähdeviitteiden hallintaan. Tässä kohtaa työpari ottaa OneNoten käyttöön muistiinpanoja varten. Sinne kirjoitamme myös raakaversion työstämme. Tilastoryhmä kertoo työskentelyn etenevän ongelmitta. Alkuun heillä oli haasteena saada aineisto käyttöön, mutta tämän jälkeen työskentely sujuu hyvin. He siirtävät työmme Google Docsiin, koska diagrammien liittäminen OneNoteen tuntuu vaikealta. Yksi meistä ei pääse Google Docsiin, vaikka on saanut sinne kutsun. Jatkamme työn tekemistä kahdella eri ohjelmalla.  Työn kokonaisuus ei täysin hahmotu, koska ryhmässä on viisi henkilöä, jotka työskentelevät tahoillaan. Erillään työskentely vaatii sujuvaa kommunikointia, joten käymme ahkerasti keskustelua Facebook-ryhmässä. Palautamme raakaversion ajoissa ja olemme tyytyväisiä ryhmätyömme sujumiseen.

Mitä hyötyä on Yammerista ja miten tämä OneNote toimii?

apple-1216853_640Toimivan ryhmätyön edellytyksenä on sujuva viestintäkanava. Tämä on saatava nopeasti kuntoon. Pienryhmän keskustelualue on kankea tapa viestiä. Yksi meistä ehdottaa viestimispaikaksi Facebookkia. Tämä sopii kaikille. Tiedämme toki, että Yammeria on suositeltu tulevien ryhmätöiden vuoksi. Kaikki eivät ole Facebookissa.  Mukavuudenhalumme voittaa, joten viestimme helpoimman kautta eli Facebookissa. Perustamme kuitenkin ryhmän Yammeriin. Työnjaossa teemme parityöskentelyä. Weera ja Chris ottavat kirjallisuusosion haltuun ja perustavat Zotero-ryhmän. Pekka ja Piia ottavat tehtäväkseen tilasto-osuuden. Minä lupaan kirjoittaa blogia. Piian kanssa tapaamme, koska yhdessä on mielekkäämpää pähkäillä esimerkiksi OneNotea, joka alkuun aiheuttaa harmaita hiuksia. Ryhmätyömme etenee hyvin, koska jokainen ottaa vastuun omasta tehtäväalueestaan ja huolehdimme tiiviistä viestinnästä. Ajatuksissa pyörii, että kahden opintopisteen kurssi pitää sisältää liian monta opeteltavaa ohjelmaa. Muun elämän ohessa ei millään ehdi kaikkea opetella. Päädymme siihen ratkaisuun, että jokainen jatkaa loppuun asti siinä tehtäväalueessa, jonka on valinnut. Tällöin voi paneutua yhteen osa-alueeseen kunnolla. Haittapuolena on, että ryhmätyön muut osa-alueet jäävät hämärän peittoon. Esimerkiksi SPSS-ohjelma jää vieraaksi niille, jotka eivät sen parissa työskentele. Kokematta jää myös, miten tältä ryhmältä onnistuisi tehtävien vaihtaminen ja niiden haltuunotto.

Alku

business-561387_640Istun käsi pystyssä luentosalissa ja katselen ympärille löytääkseni muita omaan ryhmääni kuuluvia, mutta kenenkään muun kättä ei ole ilmassa. Opettaja pyytää luokseen ne, joilla ei ole lainkaan ryhmää ja kehottaa heitä liittymään johonkin ryhmään. Käyn pyytämässä Piian ryhmäämme. Heti seuraavana päivänä aloitamme keskustelun pienryhmämme keskustelualueella. Kaikki esittelevät itsensä. Piian ja minun lisäkseni ryhmäämme kuuluvat Weera, Chris ja Pekka. Yritämme sopia heti samalle viikolle tapaamisen. Yksi meistä olisi Skypen kautta yhteyksissä, koska hän asuu ulkomailla. Pekka ehdottaa työmme aiheeksi: ”Vaikuttaako sukupuoli äänestyskäyttäytymiseen?”. Tutkimusaihe vaikuttaa kaikista kiinnostavalta.  Koska aikataulut eivät mene yksiin, teemme työnjaon ilman tapaamista. Tehtävien jakaminen sujuu hyvin. Jokainen saa valita mieleisen tehtäväalueen. Noudatamme sitä periaatetta, että kukaan ei ota vastuualueelleen pelkästään sellaista, minkä jo valmiiksi osaa. Yksimielisiä olemme siitä, että laitamme projektin rivakasti liikkeelle.