Aktiivista puurtamista

smith-1139033_640Ryhmätyömme etenee systeemillä: kukin puurtaa tahollaan. Kirjallisuusosion työpari kuitenkin tapaa toisiaan pariin otteeseen. Hakukoneet ovat heille entuudestaan tuttuja, joten lähteiden löytäminen on sujuvaa. Zotero on vaikeampi pala, mutta työpajan myötä he saavat  ymmärrystä ohjelman käyttöön. He yhtyvät käsitykseen siitä, että Zotero on todella toimiva ohjelma lähdeviitteiden hallintaan. Tässä kohtaa työpari ottaa OneNoten käyttöön muistiinpanoja varten. Sinne kirjoitamme myös raakaversion työstämme. Tilastoryhmä kertoo työskentelyn etenevän ongelmitta. Alkuun heillä oli haasteena saada aineisto käyttöön, mutta tämän jälkeen työskentely sujuu hyvin. He siirtävät työmme Google Docsiin, koska diagrammien liittäminen OneNoteen tuntuu vaikealta. Yksi meistä ei pääse Google Docsiin, vaikka on saanut sinne kutsun. Jatkamme työn tekemistä kahdella eri ohjelmalla.  Työn kokonaisuus ei täysin hahmotu, koska ryhmässä on viisi henkilöä, jotka työskentelevät tahoillaan. Erillään työskentely vaatii sujuvaa kommunikointia, joten käymme ahkerasti keskustelua Facebook-ryhmässä. Palautamme raakaversion ajoissa ja olemme tyytyväisiä ryhmätyömme sujumiseen.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *