Mitä hyötyä on Yammerista ja miten tämä OneNote toimii?

apple-1216853_640Toimivan ryhmätyön edellytyksenä on sujuva viestintäkanava. Tämä on saatava nopeasti kuntoon. Pienryhmän keskustelualue on kankea tapa viestiä. Yksi meistä ehdottaa viestimispaikaksi Facebookkia. Tämä sopii kaikille. Tiedämme toki, että Yammeria on suositeltu tulevien ryhmätöiden vuoksi. Kaikki eivät ole Facebookissa.  Mukavuudenhalumme voittaa, joten viestimme helpoimman kautta eli Facebookissa. Perustamme kuitenkin ryhmän Yammeriin. Työnjaossa teemme parityöskentelyä. Weera ja Chris ottavat kirjallisuusosion haltuun ja perustavat Zotero-ryhmän. Pekka ja Piia ottavat tehtäväkseen tilasto-osuuden. Minä lupaan kirjoittaa blogia. Piian kanssa tapaamme, koska yhdessä on mielekkäämpää pähkäillä esimerkiksi OneNotea, joka alkuun aiheuttaa harmaita hiuksia. Ryhmätyömme etenee hyvin, koska jokainen ottaa vastuun omasta tehtäväalueestaan ja huolehdimme tiiviistä viestinnästä. Ajatuksissa pyörii, että kahden opintopisteen kurssi pitää sisältää liian monta opeteltavaa ohjelmaa. Muun elämän ohessa ei millään ehdi kaikkea opetella. Päädymme siihen ratkaisuun, että jokainen jatkaa loppuun asti siinä tehtäväalueessa, jonka on valinnut. Tällöin voi paneutua yhteen osa-alueeseen kunnolla. Haittapuolena on, että ryhmätyön muut osa-alueet jäävät hämärän peittoon. Esimerkiksi SPSS-ohjelma jää vieraaksi niille, jotka eivät sen parissa työskentele. Kokematta jää myös, miten tältä ryhmältä onnistuisi tehtävien vaihtaminen ja niiden haltuunotto.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *