Ryhmämme tvt-jatkokurssin blogi on avattu!

Ryhmämme 12 projektiblogi tvt-jatkokurssia varten on perustettu!

Päätimme viime viikolla tutkia European Social Survey’n aineistoa. Alustavasti ajattelimme tarkastella yhteyttä yksilön sosiaalisuuden ja poliittisen aktiivisuuden välillä. Aiheesta löytynee aiempaa tutkimusta, jota voimme hyödyntää lähdemateriaalina.

Olemme myös aloittaneet perehtymisen kurssin työkaluina käytettäviin ohjelmiin.