Tähän mennessä tapahtunut:

Tutkimuksemme on edistynyt, ja nyt yritämme tuoda metatason pohdintoja blogiin asti!

European Social Survey’n (ESS) vuoden 2012 aineisto on osoittautunut mielenkiintoiseksi. Aineisto on laaja, mutta keskitymme tutkimuksessamme kysymyksiin poliittisesta aktiivisuudesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ensiolettamuksena tietenkin olisi, että niiden välillä voisi löytyä jonkinlaista korrelaatiota. Olemme tutkineet aineistoa R:llä ja tulemme vielä tarkastelemaan sitä SPSS:llä. Toistaiseksi emme ole onnistuneet löytämään selviä yhteyksiä R-ohjelman haastavuuden vuoksi.

Tutkimuskirjallisuuden löytäminen on ollut melko lailla helpompaa. Artikkelitietokantojen käyttö on ollut ryhmämme jäsenille tuttua jo vanhastaan. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy useita erilaisia yhteyksiä poliittisen aktiivisuuden ja sosiaalisuuden välillä. Onkin mielenkiintoista nähdä, voimmeko havaita kvantiaineistostamme jotain näistä yhteyksistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *