Kvalitatiivisen aineiston analysointi: Atlas.ti

Tutkailimme yhdessä ryhmän kesken hieman Atlas.ti-ohjelman käyttöä. Atlas on kvalitatiivisen aineiston analysoinnin työkalu, johon voi ladata dokumentteja ja tallentaa niiden sisältöön tarkastelua helpottavia koodeja.

Toin ohjelmaan ryhmämme etsimiä artikkeleja pdf-muodossa. Valitsin tutkimuksen kannalta olennaisia kohtia teksteistä ja lisäsin niihin aiheensa mukaisia koodeja (kuten ‘sosiaaliset verkot’ tai ‘persoonallisuus’).

Atlas.ti käytössä
Ruudunkaappaus Atlas.ti-ohjelmasta

Atlas vaikuttaa selkeältä ja helppokäyttöiseltä ohjelmalta. Olennaista ohjelmassa on se, että siinä voi tarkastella rinnakkain kaikkia tarvittavia dokumentteja. Koodit kokoavat oleelliset kohdat yhdessä tarkasteltaviksi. Viittausten yhteyteen voi kirjoittaa kommenteja itselleen muistiin.

Atlaksen käytöstä olisi suurta hyötyä etenkin laajojen laadullisten aineistojen tarkastelussa. Se voi auttaa etenkin metodologisessa tarkastelussa, kuten diskurssianalyysin tekemisessä. Oma kandiohjaajani esitteli seminaarissa Atlaksen käyttöä erittäin suurten haastatteluaineistojen analysoinnissa: koodien avulla voi tarkastella esimerkiksi haastateltaville tärkeiden aihealueiden määrällistä esiintymistä ja vertailla niitä esimerkiksi ikäluokittain.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *