Television tulevaisuus

Kuoleeko televisio, vai sulautuuko se vain osaksi internetiä?

Tutkimuksen aiheena on television katselun merkitys Suomessa vuosina 2010 – 2014. Tarkastelemme aineistosta kvantitatiivisesti sitä, miten katselu muuttunut (kokonaismäärä, mitä ja missä) ja kvalitatiivisesti sitä, miten näkökulma on muuttunut tutkimuskirjallisuudessa television katselun merkityksen suhteen.

Hypoteesimme on, että vielä ennen 2010-lukua television luultiin kenties mediana kuolevan piakkoin. Uudet näkökulmat saattavat kuitenkin viitata siihen, että television käyttötavat ovat muuttunueet esim. siihen, että siitä tulee osa oleellinen osa netinkäyttöä.

Erilaisten video-on-demand (VOD) -palveluiden kuten Netflixin menestys ja siirtyminen myös sarjojen tuottajiksi kielii siitä, ettei television taru ole todellakaan lopussa.