Tietoa hankkeesta

Itä-Helsingin uudet Suomen kielet on yhteisölähtöinen toimintatutkimus, joka tekee näkyväksi tutkimusalueen monikielisten yhteisöjen kielellisiä resursseja, tutkii ja kehittää kielellistä tietoisuutta ja kielitietoisia opetuskäytänteitä. Tutkimus toteutetaan itähelsinkiläisessä alakoulussa ja sitä ympäröivässä korttelissa, jossa toimivat muun muassa päiväkoti ja nuorisotalo. Hanke on alkanut vuonna 2016 ja se jatkuu vuoteen 2019. Rahoittajana toimii Koneen Säätiö.

Hankkeen toteuttavat monikielisyyteen erikoistuneet tutkijat ja toimittaja yhdessä yhteisötaiteilijoiden ja tutkittavan yhteisön kanssa. Yhteisön jäsenet ovat paitsi tutkimuksen kohde myös sen aktiivisia osallistujia; he määrittävät tutkimuksen aikana toteutettavien projektien päämäärät yhdessä tutkijoiden kanssa sekä osallistuvat niiden toteutukseen ja dokumentointiin.

Hankkeen tavoitteet ovat tieteellis-teoreettisia, yhteisöllisiä ja soveltavia sekä yhteiskunnallisia. Yhteisöjen arkeen luodaan merkitykselliseksi koettua monikielistä sisältöä ja toimivia monikielisiä käytänteitä tieteen, journalismin ja taiteen keinoin.

Hankkeen tieteelliset tavoitteet liittyvät kielitietoisuuden käsitteeseen ja koulujen monikielisen vuorovaikutuksen analysointiin. Tuloksia sovelletaan esimerkiksi tuottamalla yhdessä opettajien kanssa materiaalia, joka helpottaa monikielisyyden hyödyntämistä koulutyössä. Samalla tavoitteena on kielenopetuskäytänteiden kehittäminen siten, että monikielisten koulujen lasten, lasten vanhempien ja työntekijöiden hallitsemat monet kielelliset taidot alkavat toimia koko yhteisön resursseina, joista ollaan ylpeitä ja joita voidaan yhdessä hyödyntää.

Hankkeen yhteisöllisenä tavoitteena on, että positiivinen tietoisuus yksilön ja koko yhteisön monikielisyydestä lisääntyy, maahanmuuttajakieliin liittyvät stigmat väistyvät ja yhteisö antaa jäsenilleen aiempaa monipuolisempaa kielitaitoa. Oppilaiden äidinkielet ovat hankkeessa koko yhteisön opiskelun kohteena, myös opettajien ja tutkijoiden. Kieltenoppiminen siirtyy kielten tunneilta koko koulun tilaan ja kouluyhteisön elämään.