Gradu ja valmistuminen

Huom! Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Gradu jää yleensä maisterintutkinnon viimeiseksi suoritukseksi. Gradun jättäminen viralliseen tarkastukseen tarkoittaa, että valmistumisen aika on tullut. Viralliseen tarkastukseen jättämisen jälkeen kestää kuitenkin viikkoja, ennen kuin gradu näkyy opintorekisterissä ja voit ilmoittautua publiikkiin. Jos tähtäät tiettyyn publiikkiin, tarkista hyvissä ajoin missä vaiheessa gradusi on viimeistään jätettävä tarkastukseen.

Aikataulussa on neljä gradun ja valmistumisen kannalta tärkeää päivämäärää. Ensimmäinen on gradun viimeinen jättöpäivä. Seuraavassa sarakkeessa on päivä, jolloin saat viimeistään kuulla gradusi arvolause-ehdotuksen tarkastajilta. Kolmannen sarakkeen päivät, laitosneuvoston kokousten päivät, ovat tärkeitä siksi, että gradusi hyväksytään virallisesti tuossa kokouksessa. Vasta tämän jälkeen gradu viedään opintorekisteriin. Rekisteröinnissä menee yleensä 1-3 päivää. Koska gradu tulee osaksi syventävien opintojen kokonaisuutta, voit saada oppiaineestasi syventävien opintojesi kokonaisuusmerkinnän vasta, kun gradu näkyy rekisterissä. Viimeisestä sarakkeesta löytyvät kuluvan lukuvuoden publiikit, eli päivät jolloin voi valmistua.

Valmistuaksesi sinun on ilmoittauduttava publiikkiin tiedekunnan opiskelijapalveluissa. Tiedekunnan sivuilla on yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

Opiskelu valmistumisen jälkeen

Maisteriksi valmistumisen jälkeen on vielä mahdollista opiskella, joten valmistumista ei kannata pitkittää muutaman ”ylimääräisen” kurssin vuoksi. Jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi koko lukuvuodeksi, opinto-oikeutesi opiskelijaetuineen säilyy voimassa heinäkuun loppuun. Jos vielä sen jälkeenkin tahdot jatkaa kesken jääneen sivuaineen loppuun (”tutkintoa täydentävät opinnot”) tai laajentaa aineenopettajan pätevyyttäsi tai muuta ammattipätevyyttä, voit hakea tiedekunnalta erillistä opinto-oikeutta. Lisää tietoa ja hakuohjeet löydät tiedekunnan sivuilta:

Tutkintoa täydentävät opinnot

Erilliset opinnot.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää yllämainituista opinto-oikeuksista, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin.

Jatko-opinnot

Maisteriksi valmistumisen jälkeen voi myös hakea oikeutta tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Tarkempaa tietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta, hakukriteereistä ja itse jatko-opinnoista saat Humanistisesta tiedekunnasta.

Työnhaku

Yliopiston urapalveluista ja RekryForumilta löydät hyödyllistä tietoa työnhakua ja uravalintoja koskevissa asioissa. Näihin palveluihin tutustuminen kannattaa varmasti.

Alumnitoiminta

Yliopistoon kannattaa pitää yhteyttä valmistumisen jälkeenkin. Alumnikampus auttaa sinua verkostoitumaan oman alasi sekä muiden alojen eksperttien kanssa. Alumnikampukselta saat myös tietoa jatkokoulutuksesta ja pysyt ajantasalla yliopiston tapahtumista.