Näin se tehdään

Huom! Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Graduntekijällä on tarjolla runsaasti ohjeita. Gradunoppaista itsestään riittäisi materiaalia useampaan graduun, joten kovin monta opasta ei kannata heti aluksi lukea. Jotta kirjoittaessaan näkisi yhä metsän puilta, kannattaa ohjeiden siimeksestä valita yksi tukevan oloinen runko ja kavuta sen latvaan, josta näkyy metsän yli. Tämän osion tarkoitus on toimia tuollaisena tähystyspuuna ja antaa yleiskuva ja pikaohjeistus gradun tekoon liittyviin asioihin.

Tutkielman vaiheet

Tutkielman vaiheissa tarkastellaan gradun tekemistä aiheen valinnasta loppusilauksen antamiseen. Vaiheet esitetään lineaarisest alusta loppuun etenevinä, mutta todellisuudessa useat vaiheet kuitenkin toistetaan tarvittaessa ja tapahtuvat päällekkäin. Harva kirjoittaa kerralla valmista tekstiä, sillä kirjoittaminen on osa ajatuksenjuoksua – ajatukset muotoutuvat usein vasta niitä kirjoittaessa.

Gradun rakenne

Gradun rakenne -sivulta löydät monet gradut ohjanneen emeritusprofessori Andrew Chestermanin ohjeita siitä, mitä kussakin gradun osassa, kuten johdannossa ja analyysiluvussa, on tapana käsitellä.

Gradun mallipohja

Gradun mallipohja on Word-tiedosto, jossa muotoilut yms. ovat valmiina laitoksen ja tiedekunnan ohjeistuksen mukaisina. Tallenna gradupohja koneellesi ja ala täyttää sitä gradutekstilläsi. Siitä voit myös tarkistaa, miltä gradusi sivuasettelun tulisi näyttää.

Oppiainekohtaisia ohjeita

Oppiainekohtaisista ohjeista löytyy linkkejä oppiaineiden omiin ohjeisiin graduntekijälle. Useissa oppiaineissa on omat suosituksensa tai vaatimuksensa viittaustyyleistä, kyseisen kielialueen akateemisen kirjoittamisen käytänteistä, kielentarkastuksesta yms., joten niihin kannattaa myös tutustua.

Näin minä sen tein

Näin minä sen tein -sivulla Nykykielten laitokselta valmistuneet maisterit kertovat oman tutkielmansa vaiheista. Nämä gradutarinat havainnollistavat sitä, kuinka jokainen graduprosessi on omanlaisensa, vaikka jokaiseen sisältyykin samoja työvaiheita.