Oppiainekohtaisia ohjeita

Huom! Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Englantilainen filologia

Espanjalainen filologia

Italialainen filologia

Kääntämisen oppiaineet sekä ranskalaisen filologian kääntäjälinja

  • Pro gradu -tutkielma voi liittyä kääntämiseen, tulkkauksen tai terminologiaan. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkielman aiheina ovat usein kääntämisen tai tulkkauksen tuotokset tai prosessit. Esimerkiksi tutkielmassa voi analysoida käännöksiä eri käännösteorioiden pohjalta tai tutkia tulkin toimintaa. Tutkielma voi olla myös ns. käännösgradu. Käännösgradu on kolmiosainen käsittäen johdanto-osan, käännöksen sekä kommenttiosan. Graduun sisältyvä käännös on laajahko kokonaisuus, jolla on mielellään aito toimeksianto ja joka tehdään tutkielmaprosessin aikana. Terminologisen tutkielman aiheena voivat olla esimerkiksi jonkin erikoisalan käsitteet, käsitesuhteet, termit ja näiden vastineet toisessa kielessä. Tällainen tutkielma perustuu käsiteanalyysiin sekä lähtö- että vastinekielessä, ja tutkielman tuloksena on suppea terminologinen sanasto. Sanasto perustuu mielellään aitoon toimeksiantoon.
  • Tutkielma kirjoitetaan jommallakummalla pääkieliparin kielellä. Lisäksi tutkielman loppuun liitetään 10 sivun mittainen, kieliparin toisella kielellä laadittu lyhennelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu suomeksi, lyhennelmä laaditaan vieraalla kielellä; jos tutkielma on kirjoitettu vieraalla kielellä, lyhennelmä laaditaan suomeksi.

Ranskalainen filologia (ml. kääntäjälinja)

Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kääntäminen