Oppimispäiväkirja 1

Hei blogi!

Ryhmä kolme täällä. Tapasimme ensimmäistä kertaa 4. marraskuuta, ja päätimme jakaa ryhmän kahteen jokaisen mielenkiinnon kohteiden mukaan. Selasimme yhdessä tarjolla olevia aineistoja, ja päätimme rajata aineiston kvantitatiiviseen suhteelliseen tuoreesen tutkimukseen, jonka saisimme käyttöömme ilmaiseksi.

Päädyimme yhteistuumin valitsemaan aiheen, johon jokainen ryhmän jäsen oli opinnoissaan perehtynyt edes jotenkin. Aineistoksi valikoitui Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä vuodelta 2012.

Päätimme, että Eero ja Henni tapaavat maanantaina 9. marraskuuta ja perehtyvät aineistoon niin, että Rosa, Heidi ja Melissa pääsevät seuraavana päivänä metsästämään aineistoon liittyvää kirjallisuutta.

Viikolla 46 Eero ja Henni tutkivat aineistoa ristiintaulukoimalla muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. He selvittivät, onko tarkastelun kohteena olevan selitettävän muuttujan jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa.

He muodostivat aineistosta kaksi tutkimuskysymystä muuttujineen.

1) Pitäisikö Suomen olla monikulttuurisempi?
Muuttujat:

  • Sukupuoli
  • Asuinalue
  • Uskonto: mitä uskonnollisempi, sitä suurempaa velvollisuutta kokee auttamisesta
  • Koulutustausta
    • ei tilastollisesti merkittäviä eroja –> voisiko selittyä vastaajien nuorella iällä? (Tutkittaessa eri sukupolvien näkemyksiä, ja esimerkiksi vanhemman ikäluokan mielipiteitä, tulokset saattaisivat olla melko toisenlaisia.)

2) Onko hyväosaisilla velvollisuus auttaa heitä, joilla menee heikommin?

Muuttujat:

  • Sukupuoli
  • Asuinalue

Selittääkö asuinalue tai sukupuoli vastaajien näkemyksiä?

  • Länsi-Suomessa suhtaudutaan myönteisemmin monikulttuurisuuteen kuin muualla Suomessa (Johtuuko siitä, että länsirannikko on kaksikielistä aluetta?)
  • Pohjois-Suomessa naiset (n. 20%) ja miehet (n. 5%) on sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla monikulttuurisempi –>selkeä sukupuolien välinen ero

Seuraavalla viikolla Eero ja Henni lähtevät tutkimaan summanmuuttujia ja niiden uudelleenkoodausta sekä tekemään regressioanalyysiä.

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *