Tutkimuspäiväkirja: viikot 1-2

op

Ensimmäisellä viikolla (26.10–1.11) käynnistimme keskustelun Moodle-alueella, kartoitimme alustavasti kiinnostuksen kohteita, sovimme ensimmäisestä tapaamisesta ja vähitellen siirsimme keskustelun Yammerin puolelle. Ensimmäiselle viikolle emme saaneet sovittua tapaamista, joten ensimmäinen tapaaminen sijoittui heti toisen viikon (2-8.11) alkuun. Tapaamisessa keskustelimme jälleen kiinnostuksen kohteista, jaoimme tehtäväalueet ja valitsimme yhdessä tilastoaineiston/tutkimuksen aiheen. Sovimme myös tulevien viikkojen tehtävien jaosta ja suunnittelimme pintapuolisesti koko kurssin etenemisen loppuun asti. Tapaamiseen saapui neljä viidestä ryhmän jäsenestä.

Aineistomme on (FSD 2821) “Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2015”. Aiheen parhaiten tunteva ryhmän jäsen (Mathilda) lupasi perehtyä aiheen kirjallisuuteen paremmin ja muotoili löytämänsä kirjallisuuden pohjalta tutkimusasetelman tilastoaineistoa silmällä pitäen. Tutkimusasetelmaksi muotoutui: “suomalaisten nuorten kehitysyhteistyöasenteisiin perehtyminen ja siihen, mitä syitä myönteisiin tai kielteisiin asenteisiin löydämme”. Mathilda jatkaa teorian/kirjallisuusraportin kirjoittamista. Tilasto-osuudesta vastaavat Laura ja Maiju alkavat tutkia, operoida ja analysoida tilastoaineistoa tarkemmin. Laura ja Maiju tutustuivat jo alustavasti SPSS-ohjelmaan ja aineistoon ensimmäisen tapaamisen yhteydessä. Minä otin hoitaakseni meta-osion. Tarkemmat tehtävänkuvaukset ja aikataulu kurssin etenemisestä löytyy yllä olevasta kuvasta.

Sovimme, että selkeyden ja kiireiden takia jokainen hoitaa viikosta toiseen samaa tehtävää, MUTTA kokoonnumme joka viikon lopussa yhteen ja jokaisen osion vastaava käy läpi muille omat tehtävänsä ja selventää mitä on tehnyt, millä ohjelmalla ja miten. Näin ollen hän perehdyttää muut ryhmän jäsenet käyttämiinsä ohjelmiin ja jokaisen vastuulla on jo ennen sitä tutustua pintapuolisesti ohjelmaan/muiden tehtäviin. Päädyimme tähän järjestelyyn, koska koemme tehtävien (metaosion ja kirjallisuusosion) viikoittaisen vaihtamisen aiheuttavan turhaa sähläystä, joka vie hermoja ja aikaa (toisen tehtävistä jatkaminen jne…). Mielestämme yhtä hyvän perehtymisen eri asioihin/ohjelmiin saamme sillä, että viikoittain henkilö perehdyttää muut tehtäviinsä/käyttämiinsä ohjelmiin. Samalla raportoimme tehtäviemme edistymisestä ja pidämme ryhmän ajan tasalla. Tarkoitus on kerätä myös kaikkien muiden näkökulmasta mietteitä työn etenemisestä, ajatuksia eri ohjelmien käytöstä ja muusta työhön/kurssiin liittyvästä.

Viikolla viisi palautamme ensimmäisen version työstä Moodleen ja annamme palautetta toisten ryhmien alustavista töistä. Viikolla kuusi kokoonnumme yhteen viimeistelemään/täydentämään työtä tarpeen mukaan. Samalla kertaa hoidamme loput kurssiin liittyvät asiat ja palautamme lopullisen version Moodleen.

Tällä hetkellä olemme siis edenneet hyvin aikataulun mukaisesti. Kaikille on selvillä oma työosuus ja kaikki saivat haluamansa tehtäväalueen hoidettavaksi. Tapaamisessa kaikki osallistuivat suunnitteluun ja keskusteluun tasapuolisesti ja aktiivisesti. Lisäksi löysimme helposti yhteisen linjan kurssin etenemisestä, eikä ainekaan toistaiseksi esiin noussut ristiriitoja esimerkiksi toteutuksesta tai aikataulusta.

 

– Anu

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *