Tutkimuspäiväkirja: viikko 3

Kolmas viikko lähti käyntiin ”normaalisti” ja tapasimme koko ryhmän voimin viikon loppupuolella. Tapaamisessa oli tarkoitus käydä läpi työn etenemistä ja jokaisen oli tarkoitus esitellä muille ryhmän jäsenille aikaansaannokset ja käytetyt ohjelmat. Kokosin tähän tutkimuspäiväkirjatekstiin yleisiä asioita/mietteitä työn etenemisestä ,mutta käyn myös läpi lyhyesti käyttämämme ohjelmat.

Maiju ja Laura kävivät yleisesti läpi mitä olivat SPSS-ohjelmalla selvittäneet tilastoaineistosta, sekä selittivät pintapuolisesti SPSS:n käyttöä. Maiju ja Laura olivat operoineet tilastoaineistoa SPSS:llä, pyrkien tarkastelemaan sukupuolen ja uskonnollisuuden merkitystä sekä sen yhteyttä liittyen alttiuteen toimia käytännössä kehitysmaiden hyväksi (mm. vapaaehtoistyö, rahalahjoitukset, järjestötyö) ja kehitysyhteistyötä koskeviin asenteisiin. He olivat tehneet kaikenlaisia kuvailevia taulukoita ja kuvia, muuttujien uudelleenkoodauksia, summamuuttujia ja korrelaatiotaulukoita. Alustavasti näyttäisi siltä, että sukupuolella ja uskonnollisuudella on aineiston perusteella varsin vähän merkitystä minkään suhteen. Jokaisella on jo jonkinlainen kuva SPSS:tä ja sen käytöstä. Kaikkien mielestä SPSS on pääpiirteiltään ohjelmana melko miellyttävän näköinen ja selkeä. Ohjelman oikeanlainen käyttö sen sijaan on oma lukunsa. Perusasioita ja selkeitä muuttujia jokainen osaa varmasti melko vähällä harjoittelulla pyöritellä, mutta suurempien aineistojen käsittely ja laajempi operointi/analysointi vaatii enemmän taitoa, harjoittelua sekä perehtymistä.

Kirjallisuusosiosta vastaava Mathilda oli jatkanut tekstiosuuden kokoamista. Mathilda oli koonnut jo edellisellä viikolla lähteitä ja muotoillut tutkimusastelemaa. Lähteet ja niistä heränneet omat ajatukset hän oli kirjannut alustavasti väliaikaiseen tekstinkäsittelyohjelmaan, koska uuden tietokoneen käyttöönotto oli aiheuttanut ongelmia. Ongelmia oli lähinnä Zotero Firefox plugin asentamisessa, sillä uudessa koneessa ei ollut vielä Microsoft Word Officea. Mathilda jatkaa tästä seuraavaksi Zoteron luomiseen ja kirjallisuuden etsintään, joka tukee Maijun tilastoaineistosta nostamia kohtia. Mathilda esittelee seuraavassa tapaamisessa tarkemmin Zoteroa ja kirjoittamansa kirjallisuusosion valmiin tekstin.

Minä jatkoin metaosion hoitamista ja kerroin hoitamistani osuuksista. Olen käyttänyt muistiinpanojen/havaintojen tekemiseen OneNotea, joka on ollut ihan kätevä ja varsin helppokäyttöinen ohjelma. Pidemmät tekstit olen kirjoittanut Microsoft Word Officella ja sitten olen siirtänyt ne blogiin. Yhteydenpitomme on tapahtunut oikeastaan vain Yammerin puolella, joka on ollut toimiva, selkeä ja helppokäyttöinen kaikkien mielestä. Blogin perustaminen oli nopeaa ja helppoa, eikä sen käyttö ole ollut vaikeaa, vaikka aiempaa kokemusta kyseisestä blogista tai sen alustasta ei olekaan. Minulla ei ole tullut ongelmia käyttämieni sovellusten tai ohjelmien kanssa. Kaikilla tuntui olevan valmiiksi myös jonkinlainen käsitys siitä, mitä ohjelmia käytin ja miten niitä käytetään, eivätkä ne tuntuneet herättävän suurempia kysymyksiä tai mietteitä.

Kaikki olivat edenneet työssään sovitusti, eikä esiin noussut suuria ongelmia työn suhteen. Yksi henkilö putosi pois ryhmästä, mutta hän oli alusta asti hyvin vaitonainen, eikä osallistunut ensimmäiseen tapaamiseen. Jaoimme työt alun perin meidän neljän kesken, joten henkilön poisjäänti ei vaikuttanut työhömme millään tavalla. Muuten jokainen on omatoimisesti hoitanut sovitut asiat, eikä ketään ole tarvinnut ohjata tai patistella työn suhteen. Olemme saaneet sovittua asioista helposti ja kaikki ovat osallistuneet tasapuolisesti. Seuraavien viikkojen ohjelma on kaikille selvä ja etenemme suunnitellusti. Seuraavalla viikolla (viikolla neljä) on tarkoitus jatkaa omien osioiden loppuun viemistä itsenäisesti.

– Anu

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *