Tutkimuspäiväkirja: viikot 6-7

Tapasimme viikolla kuusi. Edeltävässä tapaamisessa (viikolla kolme) Mathildalta jäi esittelemättä muille Zotero. Hän esitteli ohjelman meille ja saimme nopeasti käsityksen siitä, miten ohjelmaa käytetään ja miten se on hyödyllinen.

Seuraavaksi pohdimme, miten täydentäisimme työtä Moodlessa saamamme palautteen ja omien näkemystemme perusteella. Löysimme melko nopeasti työstä korjailtavat epäkohdat ja sovimme, miten niiden täydentäminen hoidetaan. Mathilda keskittyi kirjallisuusosion täydentämiseen ja Maiju tilasto-osuuden. Kun molemmat osiot ja koko työ oli viimeistelty, Laura lisäsi työhön tiivistelmän ja muutti koko työn PDF-versioksi sekä palautti sen Moodleen. Minulle jäi tämän viimeisen blogikirjoituksen ja viimeisen viikkoraportin kirjoittaminen.

Jokainen hoiti koko kurssin ajan tehtävät sovitusti ja omatoimisesti, eikä ketään tarvinnut patistella asioiden hoitamisen suhteen. Ryhmä ei tarvinnut ohjausta yhdeltä taholta, vaan toimi hyvin ryhmän. Kaikki olivat myös aktiivisia Yammerissa, Moodlessa ja tapaamisissa. Asioista sopiminen ei tuottanut ongelmia ja viestintä oli melko ongelmatonta.

Mielestämme tapamme hoitaa kurssin tehtävät oli toimiva. Jokainen pystyi keskittymään aloittamaansa asiaan, eikä kenenkään tarvinnut jatkaa toisen aloittamista töistä. Silti meistä jokainen sai kattavan kuvan muiden käyttämistä ohjelmista. Olimme myös lopulliseen työhön tyytyväisiä ja mielestämme se oli onnistunut ajatellen kurssin laajuutta (2op). Opintopisteiden puitteissa työ ei olisi voinut olla kovin laaja ja vastata esimerkiksi viiden opintopisteen esseetä/tutkimusta. Näin ollen saimme aikaan kompaktin kokonaisuuden.

Kurssin suhteen meillä ei ollut suuria oletuksia, lähinnä se oli suoritus muiden joukossa. Ajattelimme, että jos saamme käytetyistä ohjelmista/sovelluksista jotain uutta ja hyödyllistä irti, kurssin tavoite on varmasti saavutettu ja siitä on ollut jotain hyötyä. Kurssin toteutuksesta meillä oli yhteneviä mielipiteitä. Ensinnäkin kahteen opintopisteeseen oli tuupattu melko paljon tavaraa, joka kuitenkin käytiin melko pintapuolisesti läpi. Toisekseen ryhmässä tehtävä tutkimus ei ollut ehkä se paras tapa toteuttaa näin pientä kurssia, esimerkiksi palautettavat itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät olisivat saattaneet toimia paremmin. Lisäksi Moodle-alue oli tehty turhan sekavaksi (varsinkin alussa) ja ohjeistus olisi voinut olla huomattavasti selkeämpää ja tiiviimpää.

– Anu