Viikko 4: Ensimmäinen versio raportista

Ryhmämme tutkimus on viimein edennyt kirjoitettuun muotoon. Ensimmäinen raportti on vielä luonnos, mutta se toimii hyvänä pohjana ja apuna lopullisen version työstämisessä. Tämä on myös ensimmäinen vaihe kun olemme keränneet yhteen kaiken itsenäisesti tehdyn taustatyön. Väliraportti helpottaa siis myös koko ryhmää hahmottamaan, missä prosessissa tällä hetkellä mennään. Kirjallisuusosiosta vastaava kirjoitti raportistamme ensin oman vedoksensa, jota SPSS-osiosta vastaava kävi vielä päivittämässä omalta osaltaan.

Prosessin eri vaiheet ovat välillä aiheuttaneet harmaita hiuksia, mutta suuremmilta ongelmilta on viikkojen aikana onneksi vältytty. Kurssin aikataulu on osoittautunut osittain haastavaksi, sillä useat deadlinet ja muut kurssit painavat päälle. Ryhmämme on onneksi kuitenkin kooltaan suuri, joten mahdottoman suuria työmääriä ei kenenkään niskaan kaadu. Suurin työ alkaakin olla viimein takana, ja edessä on enää lopullisen raportin hiominen yhdessä. Ryhmän jäsenet ovat toimineet kurssin aikana oma-aloitteisesti ja hoitaneet sovitut tehtävänsä, eikä meidän ole täytynyt pitää erikseen uusia tapaamisia työn etenemiseksi.

Viidennellä viikolla jokainen perehtyy ja kommentoi itsenäisesti muiden ryhmien raportteja. Kyseinen vaihe auttaa varmasti myös hahmottamaan omaa tutkimusta paremmin, ja helpottaa lopullisen version syntymistä.

Viikko 3: Kirjallisuuden kimpussa

Kolmannen viikon aikana oli tarkoitus tutustua kerättyyn aineistoon, ja muodostaa siitä jo ensimmäisiä havaintoja. Viikko kuluikin siis eri osioiden kanssa työskennellessä. Kirjallisuusosiossa on etsitty tutkimuksemme kannalta keskeisiä artikkeleita erilaisista tietokannoista, ja niitä on kerätty sitä mukaa ryhmämme Zoteroon. Aiempien tutkimusharjoitusten myötä Zotero oli jo ennestään tuttu, mutta kuten sanotaan, kertaus on opintojen äiti.

Itse kirjoitusprosessia voidaan lähestyä monella eri tavalla, mutta emme ole erikseen sopineet ryhmän kanssa mitään yhteistä tapaa. Jokaisella on kuitenkin tässä vaiheessa opintoja jo omat keinot ja käytännöt parhaaseen oppimiseen. Tehokkaaseen kirjoitusprosessiin vaaditaan kuitenkin hyvä valmistautuminen, mikä ryhmämme kohdalla tarkoittaa jokaisen perehtymistä tutkimuksemme aineistoon. Jokaisen on myös hyvä tietää, mitä muut ryhmän jäsenet ovat kuluvalla viikolla tehneet.

Tilasto-osio työllisti kovasti kolmannella viikolla, sillä aikaa oli varattava ensin itse ohjelmistoon sekä aineistoomme perehtymiseen. Jo pelkästään SPSS-ohjelmiston lataaminen ilman minkäänlaisia ohjeita vei huomattavasti odotettua enemmän aikaa. Tiedossa oli, mistä sen saa ladattua, mutta versioita olikin useampia. Ilman opiskelukaverin apua tilasto-osiosta vastaava olisikin ollut täysin hukassa. Tämän jälkeen lisää haasteita aiheuttikin oman aineistomme lataaminen ohjelmistoon. Tilastoprosessia olisi siis helpottanut huomattavasti jonkinlainen ohjeistus, sillä se on selvästi työllistänyt koko prosessin aikana eniten.

Neljännellä viikolla tarkoitus on viimein kasata erikseen tehtyjä osioita yhteen, jotta voimme pikkuhiljaa alkaa muodostamaan lopullista raporttia työstämme. Haasteista on onneksi selvitty, ja työ etenee edelleen!

Viikko 2: Tutkimusprosessi käynnissä ja blogi pystyssä

Toinen viikko on takana, ja ryhmän blogi on saatu viimein pyöräytettyä käyntiin!

Saimme sovittua ryhmän ensimmäisen yhteisen tapaamisen toisen kurssiviikon keskiviikolle. Paikalle pääsi neljä ryhmän viidestä jäsenestä, mutta tapaamisessa sovitut asiat ilmoitettiin jälkeenpäin myös viidennelle jäsenellä. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella yhdessä ryhmälaisten tavoitteista ja jäsenten välisestä työnjaosta. Jokainen oli perehtynyt orientaatiomateriaaleihin ennakkoon itsenäisesti, joten pääsimme pohtimaan yhdessä niistä heränneitä kysymyksiä sekä epäselviä kohtia.

Työnjako onnistui erittäin helposti ja sujuvasti, sillä jokaiseen tehtävään löytyi halukas oppija. Kaikki olivat siis tyytyväisiä omaan osuuteensa, mikä luonnollisesti helpottaa tulevaa yhteistyötä huimasti. Keskustelimme myös ryhmän yhteisistä tavoitteista alkanutta ryhmätyötä kohtaan, ja olimme hyvin yksimielisiä siitä mitä odotamme tulevilta viikoilta sekä toisiltamme.

Olimme keskustelleet ennakkoon millaisista teemoista olemme kiinnostuneita, ja sen perusteella yksi ryhmän jäsenistä valitsi projektiamme varten tutkimuskysymyksen. Päätimme tarkastella työssämme naisten ja miesten asenteita uusiutuvaan energiaan. Aihe tuntui mielekkäältä, mutta myös kurssille sopivalta, sillä sopivaa materiaalia on varmasti saatavilla. Kysymykseen sopivaa aineistoa kerätään Zoteroon, jonka käytöstä ryhmästä löytyi jo aiempaa kokemusta.

Kolmannen viikon aikana ryhmätyössä siirrytään tilasto-osioon, joka ei ainakaan näin ennakkoon ole saanut aikaan harmaita hiuksia. Ryhmän yhteistyö ja työnjako on muutenkin sujunut tähän mennessä hyvin!

Viikko 1: Kurssin aloitus

Viikko alkoi kurssin aloitusluennolla, minkä jälkeen ryhmän 18 jäsenet löysivät toisensa Moodlesta ryhmäjaon jälkeen. Kaikki viisi jäsentä ilmiantoivat itsensä, ja sovimme ensimmäisen tapaamisen toiselle viikolle. Ensimmäisellä viikolla Moodlessa keskusteltiin motivaatiosta, ajan käytöstä ja siitä, millaisista tehtävistä ryhmänjäsenet ovat kiinnostuneita. Sen syvemmälle projektin pohdinnassa ei päästy, mutta kaikki vakuuttivat kuitenkin olevansa mukana loppuun asti.

Tähän blogiin kirjoitetaan viikoittain ryhmän omaa oppimispäiväkirjaa, joka kokoaa kuluneen viikon onnistumiset ja mahdolliset haasteet. Ensimmäisellä viikolla ryhmän käynnistäminen oli melko hidasta, mutta seuraavaan maanantaihin mennessä koko ryhmä oli kuitenkin jo kasassa. Yhdeksi ongelmaksi projektin kannalta nousi ryhmän kiireiset aikataulut, minkä seurauksena sovimme yhdessä, että ryhmätyö suoritetaan etänä. Vaikka hektisten aikataulujen sovittaminen yhteen osoittautui lähes mahdottomaksi, päätimme kuitenkin tavata ainakin kerran yhdessä ennen työn aloittamista, jotta työnjako ja projektin eri vaiheet olisivat kaikille selvät.

Ensimmäisen viikon perusteella ryhmätyön eteneminen vaikuttaa lupaavalta!