Viimeinen sessio ennen raakaversion palautusta

Tänään 24.11. kokoonnuimme koko ryhmän kanssa klo 17-20 tekemään alustavaa versiota loppuraportista. Kokosimme sekä kvali- että kvantiryhmän tekemät tuotokset ja tutkimustulokset yhdeksi kokonaisuudeksi Wordiin. Lisäksi kirjoitimme tekstiin yhdessä tiivistelmän ja yhteenvedon sekä hioimme ulkoasua. Päivän tavoitteena oli saada raakaversio valmiiksi ja palauttaa se Moodleen arvioitavaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *