spss-miittinki 12.11.14

Tapasimme Karolinan kanssa tilasto-osion ja tarkemmin spss:n merkeissä keskiviikkona klo 13-16. Saimme ladattua Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007 -tutkimusaineiston ja avattua sen spss:ssä pienen alkusäädön jälkeen. Onnistuimme päivän tavoitteessa eli saimme tehtyä kustakin kolmesta muuttujasta yksiulotteiset kuviot ja lisäksi pääsimme alkuun kaksiulotteisten kuvaajien tekemisessä. Saimme tehtyä 2-ulotteisen pylväsdiagrammin muuttujista ikäluokat ja teatterissa käynnin yleisyys.

Seuraavassa tapaamisessa Karolinan kanssa olisi tarkoitus saada tehtyä valmiiksi kaikki tarvittavat kaksiulotteiset kuviot ja jos aikaa jää niin teemme erilliset kuviot naisista ja miehistä. Mietimme minkä kuvaajatyypin (pylväskuva, taulukko, piirakkakuvio etc.) valitsemme kullekin muuttujaparien kuvaamiseen.Tämän jälkeen pohdimme taulukoiden tuloksia ja kirjoitamme analyysit ylös.

Tässä taitaisikin olla tilasto-osion hommat joten pallo siirtyy sitten kirjallisuus-osion tyypeille?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *