Toinen ryhmätapaaminen 5.11. ja tutkimuskysymyspohdintaa

Tutkimuskysymyspohdintaa ennen toista ryhmätapaamista. “Olen miettinyt alustavasti meidän tutkimuskysymyksiä… tuntuu aika haasteelliselle, kun pitäisi olla sekä kvantia että kvalia. Mietin näitä selittäviä ja selitettäviä tekijöitä ja pohdin, että voiko olla niin yksinkertainen (?) kuin ihan sosioekonominen asema/koulutustausta ja toisena selittävänä ikä. Esim. miten ikä vaikuttaa suomalaisten kulttuuririentoihin? Miten koulutustausta vaikuttaa suomalaisten kulttuuririentoihin? En muistanut ottaa mun yammer-tunnareita mukaan töihin (missä aktiivisesti teen toki suurimman osan ajasta töitä.. ha ha), niin en olekaan nyt käynyt katsomassa, oletteko jo aloittaneet tutkimuskysymyskeskustelun siellä? Käyn vilkaisemassa tänään illemmalla ja tutustun vielä tarkemmin aineistoomme. :)”

Päädyimme siihen tulokseen ryhmätapaamisessa 5.11., että tutkimuskysymyksemme on “Vaikuttavatko koulutustaso ja ikä suomalaisten teatterissa käymiseen?”. Päätimme tehdä näin, koska pyrimme rajaamaan kysymyksen mahdollisimman selkeäksi, jotta siitä on mahdollista tehdä selkeitä graafeja. Hypoteesimme on, että korkeasti koulutetut ja iäkkääämmät ihmiset käyvät muita enemmän teatterissa.

 

Opettajan kommentit tutkimuskysymykseen: “Hyvältä näyttää. Luulen kuitenkin että jokainen kysyy ensimmäiseksi että eikö teatteriyleisö koostu nykyään vanhoista naisista? Eli ilman sukupuolta tarkastelu jää varmaan aika puutteelliseksi.Toisaalta tietysti nuo valitsemanne ovat myös tärkeitä, ja (ainakin jos aineisto on pieni), kolmen selittäjän tarkastelu samanaikaisesti menee vähän hankalammaksi. (ehkä ainakin niin voisitte tehdä, että olette tehneet mitä vain, niin lopuksi teette sen erikseen miehille ja naisille, ja kerrotte vaikuttaako niiden tulosten katseleminen. http://www.spsslog.com/2006/03/22/how-to-split-a-spss-file-in-two-or-more-groups/. Tuo onnistuu paremmin jos teette ikä- ja koulutustasoryhmät karkealla jaolla). ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *