All posts by Deleted User

Special user account.

Viimeinen sessio ennen raakaversion palautusta

Tänään 24.11. kokoonnuimme koko ryhmän kanssa klo 17-20 tekemään alustavaa versiota loppuraportista. Kokosimme sekä kvali- että kvantiryhmän tekemät tuotokset ja tutkimustulokset yhdeksi kokonaisuudeksi Wordiin. Lisäksi kirjoitimme tekstiin yhdessä tiivistelmän ja yhteenvedon sekä hioimme ulkoasua. Päivän tavoitteena oli saada raakaversio valmiiksi ja palauttaa se Moodleen arvioitavaksi.

Viimeistä viedään

 Heipähei ryhmäläiset!

Kirjallisuusosion osuus löytyy yammerista! Laitoin sinne liitteen, toivottavasti näkyy kaikille!

Lukekaa ainakin johdanto läpi, jos tarvitsee muokata vastaamaan tuloksia? Vikassa tapaamisessa tarvitsee siis vielä lisätä teidän opiskelijanumerot, kenties muuttaa otsikko paremmaksi? ja kirjottaa yhteenveto sitomalla kirjallisuus ja meidän omat tutkimustulokset. Eli ajatus oli, että tutkimustulokset kohtaan tulee ne graafit ja analyysit, mutta saa muokata toki vapaasti, jos tuntuu tarpeelliselta!

 

Terkuin Laura

Kivaa viikonloppua kaikille ja maanantaina nähdään!

Kirjallisuus-ryhmän suunnitelmia

Katseltiin Julian kanssa Atlas.ti ohjelmaa ja koitettiin ottaa selkoa sen mahdollisuuksista. Kukaan ryhmäläisistä ei ole koskaan käyttänyt kyseistä ohjelmaa, joten ollaan ehkä hieman hukassa sen kanssa. Rajallisen ajan takia sovimme, että aloitamme ainakin kokoamaan aineistoa Yammeriin. Loimme sinne yhteisen tiedoston, jota voimme muokkailla. Keräämme aluksi lähteitä ja materiaalia, josta sitten kokoamme itse kirjallisuusosion ensi maanantaina 17.11. Koitamme löytää lähteitä liittyen juuri tutkimuskysymystämme koskien eli teatterissa käyntiin ja miten koulutus ja ikä sekä sukupuoli mahdollisesti vaikuttavat siihen. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle:) Kunhan Karolina ja Juhana saavat lopulliset graafit valmiiksi, teemme raporttiimme yhdessä yhteenvedon, niin että saamme nidottua kirjallisuuden ja tilasto-osion yhteen.

spss-miittinki 12.11.14

Tapasimme Karolinan kanssa tilasto-osion ja tarkemmin spss:n merkeissä keskiviikkona klo 13-16. Saimme ladattua Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007 -tutkimusaineiston ja avattua sen spss:ssä pienen alkusäädön jälkeen. Onnistuimme päivän tavoitteessa eli saimme tehtyä kustakin kolmesta muuttujasta yksiulotteiset kuviot ja lisäksi pääsimme alkuun kaksiulotteisten kuvaajien tekemisessä. Saimme tehtyä 2-ulotteisen pylväsdiagrammin muuttujista ikäluokat ja teatterissa käynnin yleisyys.

Seuraavassa tapaamisessa Karolinan kanssa olisi tarkoitus saada tehtyä valmiiksi kaikki tarvittavat kaksiulotteiset kuviot ja jos aikaa jää niin teemme erilliset kuviot naisista ja miehistä. Mietimme minkä kuvaajatyypin (pylväskuva, taulukko, piirakkakuvio etc.) valitsemme kullekin muuttujaparien kuvaamiseen.Tämän jälkeen pohdimme taulukoiden tuloksia ja kirjoitamme analyysit ylös.

Tässä taitaisikin olla tilasto-osion hommat joten pallo siirtyy sitten kirjallisuus-osion tyypeille?

Toinen ryhmätapaaminen 5.11. ja tutkimuskysymyspohdintaa

Tutkimuskysymyspohdintaa ennen toista ryhmätapaamista. “Olen miettinyt alustavasti meidän tutkimuskysymyksiä… tuntuu aika haasteelliselle, kun pitäisi olla sekä kvantia että kvalia. Mietin näitä selittäviä ja selitettäviä tekijöitä ja pohdin, että voiko olla niin yksinkertainen (?) kuin ihan sosioekonominen asema/koulutustausta ja toisena selittävänä ikä. Esim. miten ikä vaikuttaa suomalaisten kulttuuririentoihin? Miten koulutustausta vaikuttaa suomalaisten kulttuuririentoihin? En muistanut ottaa mun yammer-tunnareita mukaan töihin (missä aktiivisesti teen toki suurimman osan ajasta töitä.. ha ha), niin en olekaan nyt käynyt katsomassa, oletteko jo aloittaneet tutkimuskysymyskeskustelun siellä? Käyn vilkaisemassa tänään illemmalla ja tutustun vielä tarkemmin aineistoomme. :)”

Päädyimme siihen tulokseen ryhmätapaamisessa 5.11., että tutkimuskysymyksemme on “Vaikuttavatko koulutustaso ja ikä suomalaisten teatterissa käymiseen?”. Päätimme tehdä näin, koska pyrimme rajaamaan kysymyksen mahdollisimman selkeäksi, jotta siitä on mahdollista tehdä selkeitä graafeja. Hypoteesimme on, että korkeasti koulutetut ja iäkkääämmät ihmiset käyvät muita enemmän teatterissa.

 

Opettajan kommentit tutkimuskysymykseen: “Hyvältä näyttää. Luulen kuitenkin että jokainen kysyy ensimmäiseksi että eikö teatteriyleisö koostu nykyään vanhoista naisista? Eli ilman sukupuolta tarkastelu jää varmaan aika puutteelliseksi.Toisaalta tietysti nuo valitsemanne ovat myös tärkeitä, ja (ainakin jos aineisto on pieni), kolmen selittäjän tarkastelu samanaikaisesti menee vähän hankalammaksi. (ehkä ainakin niin voisitte tehdä, että olette tehneet mitä vain, niin lopuksi teette sen erikseen miehille ja naisille, ja kerrotte vaikuttaako niiden tulosten katseleminen. http://www.spsslog.com/2006/03/22/how-to-split-a-spss-file-in-two-or-more-groups/. Tuo onnistuu paremmin jos teette ikä- ja koulutustasoryhmät karkealla jaolla). ”

Meta-osiosta kommentteja ja fiiliksiä

Realtimeboard: kirjautuminen onnistui hyvin, koska moodle-sivuilla annetut ohjeet olivat yksinkertaiset. Projektisuunnitelman työkalu oli yksinkertainen muutaman virheellisen suorituksen jälkeen. Projektisuunnitelmassa päädyin lopulta käyttämään pohjaa, jossa oli pieniä post it-lappuja, joihin pystyi kirjoittamaan prosessia. Näissä tila oli melko pieni ja havaitsin, että jos projektisuunnitelma olisi ollut muutamaa post it -lappua suurempi, esitys olisi muodostunut melko sekavaksi. Keskityin lähinnä tutustumaan toimintoihin, jotta pystyn tarvittaessa jatkossa esittelemään kyseistä työkalua ryhmälle. Muut ryhmäläiset olivat pyynnöstäni käyneet kirjautumassa seuraavan viikon aikana itse realtimeboardiin myös.

 

Yammer: kirjautuminen onnistui Yammeriinkin hyvin, jälleen kiitos erittäin selkeiden ohjeiden moodle-oppimisympäristössä. Osasin myös luoda ryhmän, josta tunsin suurta ylpeyttä. Itselläni on perus atk-taidot enkä ole aikaisemmin käyttänyt mitään näistä tämän kurssin ohjelmista minimaalista spss-kokemusta lukuunottamatta enkä muutoinkaan liiemmin surffaile netissä. Yammer vaikutti ensinäkemältä Facebook-kopiolta, jopa sivuston väritystä myöten. Yammer vaikutti helppokäyttöiseltä ja hyvältä ohjelmalta tarkoitukseen nähden. Ohjasin ryhmäläiset luotuun ryhmään, mutta tällä hetkellä moodle tuntuu luontevalta tavalta kommunikoida, koska sivut päivittyvät koko ajan ja niitä täytyy seurata lähes päivittäin muutenkin. Siten voi varmistaa, että jos kirjoittelee ryhmäläisille moodleen, niin he lukevat viestit.

 

Zotero: Samanlaiset kokemukset kuin yammerin ja realtimeboardin kanssa kirjautumisen osalta ja ryhmän luomisen osalta. Ryhmäläiset olivat jo myös löytäneet tiensä Zoteroon. Uskon, että tätä käytämme jatkossa etenkin kirjallisuusosiossa. Itse olen aikaisemmin tutustunut Refworksiin, mutta zotero vaikuttaa helppokäyttöiseltä ja hyvältä ohjelmalta tarkoitukseensa myös.

 

Yliopiston blogi: turhautuminen oli käsin kosketeltavissa, kun kokematon tietokoneen käyttäjä yritti luoda blogia siinä onnistumatta. Olin tietysti aiemmista kokemuksista johtuen täysin vakuuttunut, että ongelmat johtuvat käyttäjästä. Sähläsin tämän kanssa turhankin pitkään kokeillen copy/pastella ja kirjain kirjaimelta kirjoittamalla salasanaa ja käyttäjätunnusta. Luin uudelleen ja uudelleen ohjeistusta ja pettymys oli suuri, kun en saanut ongelmaa ratkaistua. Hätäpäissäni laitoin sekä moodleen että vastalöydettyyn yammeriin opettajalle avunhuutoja, joihin tulikin vastaus nopeasti ja hän kertoi, että ongelma ei ole käyttäjässä vaan itseasiassa salasanoissa ja tunnuksissa.

Ensimmäinen ryhmätapaaminen pe 31.10.2014

Koontia tapaamisesta

Aineisto: FSD2953 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007.

Työnjako:
Tilasto-osuus: Karolina (050 492 6452) ja Juhana (050 465 8046)
Kirjallisuusosuus: Laura (044 056 1875) ja Julia (044 029 9924)
Metaosio + oppimispäiväkirjan kokoamisen päävastuu: Mirva (050 910 3649)
Päädyttiin sellaiseen työnjakoon, että pareilla päävastuu osioista koko prosessin ajan. Tiedot jaetaan tapaamisissa muillekin, mutta työnjako on tämä koko kurssin ajan.

Toinen tapaaminen: 5.11. klo 12.00 @ Gaudeamus. (Mirva ei pääse.) Tähän mennessä kaikki tutustuneet aineistoon ja pohtineet tutkimuskysymystä. Tavoitteena tutustua SPSS- ja Atlas.Ti-ohjelmiin, saada tutkimuskysymys lyötyä lukkoon ja aloitettua kunnolla prosessi.

Kolmas tapaaminen: 13.11. klo 18.00 @ Aleksandria huone 332. Ollaan edetty. Esitellään, mihin asti ollaan päästy.

Sovitaan muista tapaamisista mahdollisimman pian.

 

Ensimmäinen tapaaminen:

Olimme ensimmäisessä tapaamisessa yksimielisiä siitä, että kurssi pitää saada suoritettua nyt ja mielellään ei alimmalla mahdollisella arvosanalla. Kaikki vaikuttivat siis motivoituneilta, mikä on loistava lähtötilanne kurssille.

Keskustelun avulla saimme koottua, mitä meiltä kurssin osalta odotetaan, ja erittelimme hieman, mikä ketäkin kiinnostaa. Mielestämme kurssin moodle-sivulla esitelty työnjako vaikutti hieman sekavalta, ja sen selkeyttämiseksi päädyimme työnjakoon, jossa vastuualueet säilyvät samoina koko kurssin ajan. Siten jokaiselle ryhmän jäsenelle tulee selkeä osa, johon hän on perehtynyt ja josta hän osaa keskustella muiden jäsenten kanssa, jolloin kurssin organisointi ja työtehtävien hallinta helpottuu. Pyrimme kuitenkin aktiivisesti jakamaan tietoa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa, jotta jokainen pysyy mukana, missä mennään.

Valitsimme aineistoksi Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007 -kyselytutkimusaineiston, johon jokaisen tuli perehtyä seuraavaan kertaan mennessä, jotta saamme muodostettua konkreettisen tutkimuskysymyksen.

Ryhmä 15

Moikka!

Olen Julia, toisen vuoden opiskelija. Pääaineeni on yhteiskuntapolitiikka. Olen mielestäni tietokoneen ihan peruskäyttäjä. Tällä kurssilla haluaisin ainakin opetella SPSS:n käyttöä, tai ainkain saada vähän kuvaa miten se toimii. Sen suurempia tavoitteita mulla ei oikeestaan ookkaan. Työnjaosta pitäis ainakin varmaan sopia. Olis ehkä helpoin, jos nähtäis vaikka ens viikolla?

Hyvää sunnuntaita kaikille!

 

Heissan,

Olen Mirva ja opiskelen pääaineena sosiaalityötä, teen viimeistä kandiopintojen vuotta. Opiskelen työn ohessa, joten loppuiltapäivän/alkuillan ajat sopivat itselleni parhaiten tapaamisajoiksi. Olen tietokoneen peruskäyttäjä.

 

Moikka!

Olen Karolina ja opiskelen kolmatta vuotta valtio-oppia (hallinnon ja organisaatioiden tutkimusta), eli aion kirjoittaa kandin ensi keväällä. Olen tietokoneen peruskäyttäjä, joten lista käytettävistä ohjelmista ei sanonut mulle oikein mitään. Suoritin keväällä SPSS-kurssin pääaineen kvantikurssin ohella, joten mulla on siitä kohtalainen osaaminen ja osallistuisin mielelläni tilasto-osion tekemiseen. Olin ajatellut korottaa suorittamani 1 op:n 2 op:ksi, mutta koska korottamista koskevat ohjeet ovat niin epämääräiset, suoritan tämän kurssin. Tavoitteeni on saada kurssi suoritettua tehokkaasti alta pois.

 

Moi, olen Juhana ja sosiologian opiskelija ja peruskäyttäjä itekin.

 

Heipähei!

Olen Laura, sosiaalityön toisen vuoden opiskelija. Olen tietokoneen peruskäyttäjä. Olen suorittanut spss-kurssin ja word-kurssin ammattikorkeakoulussa useampi vuosi sitten ja hieman ehkä unohduksissa asiat. Minustakin olisi kiva saada tämä kurssi nyt suoritettua tehokkaasti.