Ensimmäinen ryhmätapaaminen pe 31.10.2014

Koontia tapaamisesta

Aineisto: FSD2953 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007.

Työnjako:
Tilasto-osuus: Karolina (050 492 6452) ja Juhana (050 465 8046)
Kirjallisuusosuus: Laura (044 056 1875) ja Julia (044 029 9924)
Metaosio + oppimispäiväkirjan kokoamisen päävastuu: Mirva (050 910 3649)
Päädyttiin sellaiseen työnjakoon, että pareilla päävastuu osioista koko prosessin ajan. Tiedot jaetaan tapaamisissa muillekin, mutta työnjako on tämä koko kurssin ajan.

Toinen tapaaminen: 5.11. klo 12.00 @ Gaudeamus. (Mirva ei pääse.) Tähän mennessä kaikki tutustuneet aineistoon ja pohtineet tutkimuskysymystä. Tavoitteena tutustua SPSS- ja Atlas.Ti-ohjelmiin, saada tutkimuskysymys lyötyä lukkoon ja aloitettua kunnolla prosessi.

Kolmas tapaaminen: 13.11. klo 18.00 @ Aleksandria huone 332. Ollaan edetty. Esitellään, mihin asti ollaan päästy.

Sovitaan muista tapaamisista mahdollisimman pian.

 

Ensimmäinen tapaaminen:

Olimme ensimmäisessä tapaamisessa yksimielisiä siitä, että kurssi pitää saada suoritettua nyt ja mielellään ei alimmalla mahdollisella arvosanalla. Kaikki vaikuttivat siis motivoituneilta, mikä on loistava lähtötilanne kurssille.

Keskustelun avulla saimme koottua, mitä meiltä kurssin osalta odotetaan, ja erittelimme hieman, mikä ketäkin kiinnostaa. Mielestämme kurssin moodle-sivulla esitelty työnjako vaikutti hieman sekavalta, ja sen selkeyttämiseksi päädyimme työnjakoon, jossa vastuualueet säilyvät samoina koko kurssin ajan. Siten jokaiselle ryhmän jäsenelle tulee selkeä osa, johon hän on perehtynyt ja josta hän osaa keskustella muiden jäsenten kanssa, jolloin kurssin organisointi ja työtehtävien hallinta helpottuu. Pyrimme kuitenkin aktiivisesti jakamaan tietoa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa, jotta jokainen pysyy mukana, missä mennään.

Valitsimme aineistoksi Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007 -kyselytutkimusaineiston, johon jokaisen tuli perehtyä seuraavaan kertaan mennessä, jotta saamme muodostettua konkreettisen tutkimuskysymyksen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *