Viikko 3, Puurtaminen

Puurtaminen jatkuu!

Jokainen ryhmäläinen on tehnyt töitä omissa oloissaan. Valitut artikkelit, jotka löytyvät Zotero kirjastostamme on luettu ja niistä on ilmeisesti koostettu lyhennelmät ja analyysit raporttiamme varten. Spss- tarkastelu jatkuu ja päänvaivaa aiheuttaa työn jakaminen kahden henkilön kesken. Juuri kun aineisto ja Spss:n käyttö on käynyt tutuksi, joutuu ryhmäläisemme luovuttamaan työnsä jatkokäsittelyyn. Blogin ulkoasua ja mahdollisia tageja on mietitty.

Ryhmämme tiedonkulku takkuaa hetkittäin. On myös hieman epäselvyyttä, mitä kaikkea tässä vaiheessa kuuluisi tehdä. Toivottavasti viimeisen viikon tapaaminen selventää asioita!

3 thoughts on “Viikko 3, Puurtaminen

  1. Tässä vaiheessa keskityin enimmäkseen artikkeleihin mutta vilkuilin myös Atlas.titä. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole ensisijaisia intressejäni mutta ohjelma on varmaankin hyödyllinen sen tekemiseen ja varsinkin suurempien lähdeaineistojen käsittelyyn. Artikkelit osuivat oikein lähelle aihettamme, olettaisin hyödylliseksi aineistoksi lopputyötä varten.

  2. Spss-osiosta ja aineiston käsittelystä sen verran, että olisin toki joutunut luovuttamaan jo tutuksi käyneen aineiston toiselle ryhmäläiselle jatkokäsittelyyn, jos olisimme tehneet spss-kuvion kurssin ohjeiden mukaan. Käytännössähän päätimme, että emme näin tee ja että minä jatkan spss:n parissa, koska se on helpoin ja nopein tapa saada työt tehtyä. Toivottavasti ei tule kauheasti nuuskamuikkusia tästä. 😀

  3. On todella tullut tehtyä töitä: artikkeliden lukemista, analysointia ja tekstin tuottamista, mutta yhdessä tekeminen on ollut mukavaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *