Viikko 4, Kiire!

Saamme sovittua ryhmätapaamisen vasta sunnuntaille, joten väliraportin kanssa tulee kiire! Kaikki ryhmäläiset ovat hoitaneet tehtävänsä parhaansa mukaan, vaikka ohjeet ovat olleet välillä erittäin sekavia. Keskustelu Yammer ryhmässämme vilkastuu.

Päätämme ryhmän kesken vapauttaa Kristianin tehtävistään väliraportin palauttamisen jälkeen, sillä hänellä on kiire valmistua. Ryhmämme onkin yksimielinen siitä, että Kristian on tehnyt oman osuutensa työssä. Ryhmämme aikoo kuitenkin jatkaa työskentelyä ja hioa raporttia.

Ryhmämme kirjallisuudesta vastaavat henkilöt ovat analysoineet lähteitä ja tehneet niistä tiivistelmät sekä loppuraporttia että muita ryhmäläisiä varten. Ryhmämme on myös harjoitellut Atlas.ti- ohjelmiston käyttöä artikkeleiden analysoinnin yhteydessä. Ohjelma tuntuu raskaalta käyttää, mutta sen parhaat puolet tulevatkin esiin suurta aineistomassaa käsiteltäessä. Olemme myös tutustuneet pomodoro- tekniikkaan väli- ja loppuraporttia ajatellen. Myös blogi saadaan rullaamaan.

Tapaamisessa teimme karkean version väliraportista, jota muutamat ryhmän jäsenet aikovat vielä parannella ennen tehtävän palautusta.

Keskustelimme ryhmän kanssa myös koko kurssin järjestelystä ja totesimme kaikki olevamme jokseenkin turhautuneita epämääräiseen ohjeistukseen. Koimme kuitenkin, että työskentely ja kommunikointi ryhmän sisällä on toiminut erittäin jouhevasti, ja ryhmän jäsenet ovat vaikean paikan tullen tukeutuneetkin toisiinsa. Jatkuva kiireen tuntu on mielestämme ollut negatiivinen asia: kurssin vastaavat opettajat ovat mielestämme koko ajan painottaneet työn tekemisen haastavuutta ja kiireellisyyttä, mikä taas on tuonut negativista ilmapiiriä muun muassa kurssin moodle foorumeille.

Työskentelyä väliraportin kimpussa

Viikko 3, Puurtaminen

Puurtaminen jatkuu!

Jokainen ryhmäläinen on tehnyt töitä omissa oloissaan. Valitut artikkelit, jotka löytyvät Zotero kirjastostamme on luettu ja niistä on ilmeisesti koostettu lyhennelmät ja analyysit raporttiamme varten. Spss- tarkastelu jatkuu ja päänvaivaa aiheuttaa työn jakaminen kahden henkilön kesken. Juuri kun aineisto ja Spss:n käyttö on käynyt tutuksi, joutuu ryhmäläisemme luovuttamaan työnsä jatkokäsittelyyn. Blogin ulkoasua ja mahdollisia tageja on mietitty.

Ryhmämme tiedonkulku takkuaa hetkittäin. On myös hieman epäselvyyttä, mitä kaikkea tässä vaiheessa kuuluisi tehdä. Toivottavasti viimeisen viikon tapaaminen selventää asioita!

Viikko 2

Viimeisetkin ryhmäläiset löytävät tiensä Yammeriin. Myös blogi, Zotero ryhmä sekä Real Time Board luodaan ryhmälle. Osa kurssilaisista on myös tutustunut One Noten käyttöön. Vaikka molempiin ohjelmiin on hahmoteltu raporttimme suunnitelmaa, sekä One Note että Real Time Board vaikuttavat ryhmämme mielestä jokseenkin turhilta projektia ajatellen. Mielestämme tosielämässä käsitekarttojen ja projektisuunnitelmien luominen hoituu useimmiten helpommin käsin, mutta kurssia ajatellen luomme erinäisiä käsitekarttoja ja suunnitelmapohjia sekä One Noteen että Real Time Boardiin.

Ryhmämme on aloittanut sekä Spss- ohjelmilla tilastojen muodostamisen että kirjallisuushaut. Kirjallisuusvastaavat tapaavat ja etsivät artikkeleita yhdessä. Zoteron asentamisessa on osalla ryhmästämme ongelmia ja sen käyttö takkuaa ensialkuun.

Spss tehtävät ovat jaettu viikoittain ja ne edistyvätkin hyvin pienistä pulmista huolimatta. Ongelmia Spss:ssä aiheutti erityisesti aineiston ääkkösprobleema, joka johti turhautumiseen. Alustavat analyysit saatiin kuitenkin tehtyä aiemmin opittuja Spss taitoja käyttäen. Tilasto-osion keskustelualue auttoi varsinkin ääkköspulman kanssa.

Blogin ohjeita on luettu ja erilaisiin blogeihin tutustuttu (esimerkiksi gradublogit). Erityisesti ajastetut blogipostaukset näyttävät mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.