Viikko 3, Puurtaminen

Puurtaminen jatkuu!

Jokainen ryhmäläinen on tehnyt töitä omissa oloissaan. Valitut artikkelit, jotka löytyvät Zotero kirjastostamme on luettu ja niistä on ilmeisesti koostettu lyhennelmät ja analyysit raporttiamme varten. Spss- tarkastelu jatkuu ja päänvaivaa aiheuttaa työn jakaminen kahden henkilön kesken. Juuri kun aineisto ja Spss:n käyttö on käynyt tutuksi, joutuu ryhmäläisemme luovuttamaan työnsä jatkokäsittelyyn. Blogin ulkoasua ja mahdollisia tageja on mietitty.

Ryhmämme tiedonkulku takkuaa hetkittäin. On myös hieman epäselvyyttä, mitä kaikkea tässä vaiheessa kuuluisi tehdä. Toivottavasti viimeisen viikon tapaaminen selventää asioita!

Viikko 2

Viimeisetkin ryhmäläiset löytävät tiensä Yammeriin. Myös blogi, Zotero ryhmä sekä Real Time Board luodaan ryhmälle. Osa kurssilaisista on myös tutustunut One Noten käyttöön. Vaikka molempiin ohjelmiin on hahmoteltu raporttimme suunnitelmaa, sekä One Note että Real Time Board vaikuttavat ryhmämme mielestä jokseenkin turhilta projektia ajatellen. Mielestämme tosielämässä käsitekarttojen ja projektisuunnitelmien luominen hoituu useimmiten helpommin käsin, mutta kurssia ajatellen luomme erinäisiä käsitekarttoja ja suunnitelmapohjia sekä One Noteen että Real Time Boardiin.

Ryhmämme on aloittanut sekä Spss- ohjelmilla tilastojen muodostamisen että kirjallisuushaut. Kirjallisuusvastaavat tapaavat ja etsivät artikkeleita yhdessä. Zoteron asentamisessa on osalla ryhmästämme ongelmia ja sen käyttö takkuaa ensialkuun.

Spss tehtävät ovat jaettu viikoittain ja ne edistyvätkin hyvin pienistä pulmista huolimatta. Ongelmia Spss:ssä aiheutti erityisesti aineiston ääkkösprobleema, joka johti turhautumiseen. Alustavat analyysit saatiin kuitenkin tehtyä aiemmin opittuja Spss taitoja käyttäen. Tilasto-osion keskustelualue auttoi varsinkin ääkköspulman kanssa.

Blogin ohjeita on luettu ja erilaisiin blogeihin tutustuttu (esimerkiksi gradublogit). Erityisesti ajastetut blogipostaukset näyttävät mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.