Viikko 4, Kiire!

Saamme sovittua ryhmätapaamisen vasta sunnuntaille, joten väliraportin kanssa tulee kiire! Kaikki ryhmäläiset ovat hoitaneet tehtävänsä parhaansa mukaan, vaikka ohjeet ovat olleet välillä erittäin sekavia. Keskustelu Yammer ryhmässämme vilkastuu.

Päätämme ryhmän kesken vapauttaa Kristianin tehtävistään väliraportin palauttamisen jälkeen, sillä hänellä on kiire valmistua. Ryhmämme onkin yksimielinen siitä, että Kristian on tehnyt oman osuutensa työssä. Ryhmämme aikoo kuitenkin jatkaa työskentelyä ja hioa raporttia.

Ryhmämme kirjallisuudesta vastaavat henkilöt ovat analysoineet lähteitä ja tehneet niistä tiivistelmät sekä loppuraporttia että muita ryhmäläisiä varten. Ryhmämme on myös harjoitellut Atlas.ti- ohjelmiston käyttöä artikkeleiden analysoinnin yhteydessä. Ohjelma tuntuu raskaalta käyttää, mutta sen parhaat puolet tulevatkin esiin suurta aineistomassaa käsiteltäessä. Olemme myös tutustuneet pomodoro- tekniikkaan väli- ja loppuraporttia ajatellen. Myös blogi saadaan rullaamaan.

Tapaamisessa teimme karkean version väliraportista, jota muutamat ryhmän jäsenet aikovat vielä parannella ennen tehtävän palautusta.

Keskustelimme ryhmän kanssa myös koko kurssin järjestelystä ja totesimme kaikki olevamme jokseenkin turhautuneita epämääräiseen ohjeistukseen. Koimme kuitenkin, että työskentely ja kommunikointi ryhmän sisällä on toiminut erittäin jouhevasti, ja ryhmän jäsenet ovat vaikean paikan tullen tukeutuneetkin toisiinsa. Jatkuva kiireen tuntu on mielestämme ollut negatiivinen asia: kurssin vastaavat opettajat ovat mielestämme koko ajan painottaneet työn tekemisen haastavuutta ja kiireellisyyttä, mikä taas on tuonut negativista ilmapiiriä muun muassa kurssin moodle foorumeille.

Työskentelyä väliraportin kimpussa