Käytännön palvelu

 

Lisäkoulutusohjelmien käytännön palvelun kesto on 2 vuotta, josta vähintään 1
vuosi yliopistosairaalassa tai yliopistosairaalaa vastaavassa yliopiston hyväksymässä
koulutuspaikassa asianomaisella alalla, jonka kanssa on solmittu koulutussopimus.

Lyhin hyväksyttävä koulutusjakso on yksi kuukausi.

Koulutuksessa olevalle tulee nimetä henkilökohtainen tutor.

Lisäkoulutusohjelmaan sisältyy teoreettista kurssimuotoista koulutusta vähintään 60 tuntia koulutusyksiköiden oman sisäisen viikkokoulutuksen lisäksi.

2 vuoden palvelu suoritetaan erikseen sovittavan ohjelman mukaan, joka sisältää vanhuspsykiatrista osasto- ja polikliinista palvelua, vanhuspsykiatrista konsultointia, ikääntyneiden psykoterapiaa sekä työnohjausta. Koulutukseen voi sisältyä 3–6 kuukautta palvelua sisätautien, neurologian tai geriatrianyksikössä. Puolet palvelusta voidaan suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolisessa yksikössä, jonka kanssa on solmittu koulutussopimus.

Koulutuksen toteutumisen seurannassa käytetään lokikirjaa ja säännöllistä arviointija
palautekeskustelumenettelyä kouluttajan ja koulutettavan välillä.

Leave a Reply