Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Koulutettavan osallistuu koulutusyksikön järjestämään tai hyväksymään alan syventävään
koulutukseen vähintään 60 tuntia (valtakunnallisesti järjestetyt koulutuspäivät,
työkokoukset, ulkomaiset kongressit).

Leave a Reply