Avustettua liikkumista

Kesällä pidin esitelmän ICCA-konferenssissa Englannissa osana paneelia, jossa tarkasteltiin avustettua liikkumista eri näkökulmista. Oma esitelmäni käsitteli sitä, kuinka liikkumista tuetaan vanhusten palvelukeskuksessa erilaisin keinoin.

Fyysinen avustus on olennainen osa hoitotyötä. Pyörätuolissa istuva voi päästä liikkumaan itsenäisesti, mutta häntä on myös helppo auttaa siirtymään paikasta toiseen. Toisaalta ilman apuvälineitä liikkuva henkilö voi tarvita apua oikean paikan löytämisessä.

Tässä esitän muutaman esimerkin siitä, kuinka fyysinen avustaminen toteutuu: siihen liittyvät olennaisesti tilanteen tavoitteet ja henkilöiden erilaiset ominaisuudet. Pyörätuolissa istuvaa autetaan tilanteen mukaan eri tavoin.

Ensimmäinen esimerkkini on tilanne, jolloin hoitaja työntää pyörätuolissa istuvan asukkaan huoneesta, vaikka asukas kykenee liikuttamaan itse pyörätuoliaan. Olennaista kuitenkin on, mitä on tapahtunut tätä ennen: Hoitaja on ehdottanut pöytäliinojen vaihtamista. Vaikka asukas ei halua vaihtaa kauniin väristä liinaa omassa pöydässään, hoitaja kuitenkin pyytää hänet mukaan makutuomariksi liinavaatekaapille valitsemaan muihin pöytiin uudet liinat.

Asukas liikauttaa tuoliaan ennen hoitajan tuloa, mikä viittaa myöntymiseen. Sanallisesti hän vielä varmistaa, että pitää omassa pöydässä vanhan liinansa.

Tässä tilanteessa huomio on muussa toiminnassa kuin liikkumisessa sinänsä. Hoitaja haluaa ottaa asukkaan mukaan tekemään valintoja kanssaan ja avustaa siksi asukkaan liikkumista vahvasti, mutta tukee asukkaan aktiivisuutta toisella tavalla. Avustettu liikkuminen on tässä vaihe päästä suorittamaan varsinaista tehtävää.

Toisessa esimerkissä asukas on niinikään pyörätuolissa, mutta tilanne on erilainen. Asukas on ilmaissut halunsa päästä omaan huoneeseen, ja hoitaja nousee pöydästä ja alkaa kääntää pyörätuolia. Hän myös ojentaa asukkaalle tämän lehteä ja ehdottaa sen mukaan ottamista.

Hoitaja kuitenkin muuttaa toimintaansa ja sanoittaa sen: tai mä vien se lehti ja sinä tuut perässä. Hän lopettaa pyörätuolin siirtämisen ja alkaa sen sijaan ohjata sanallisesti, katsomalla ja elehtimällä asukasta liikkumaan. Tämä alkaa näin ohjattuna itse liikkua kohti huonettaan, jonne on toivonut pääsevänsä. Nopein tapa olisi ollut työntää hänet perille, mutta hoitaja antaa asukkaalle enemmän vastuuta liikkumisessa, joka on tässä tilanteessa keskiössä.

Fyysinen avustaminen liittyy tiiviisti meneillä olevaan muuhun toimintaan. Joskus fyysistä tukea on enemmän, toisinaan vähemmän, eikä se riipu suoraviivaisesti henkilön liikkumisen esteistä vaan myös siitä, mihin toiminnalla tähdätään. Myös henkinen tukeminen on kietoutunut fyysiseen avustamiseen. Asukkaan aktiivisuuden tukeminen näyttää olevan kantava periaate monissa tapauksissa.

Kaarina Mononen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *