Tutkimushankkeet

Vanhuus ja vuorovaikutus. Kielelliset käytänteet vanhainkodin arjessa

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimushanketta 1.6.2017–31.5.2018. Post doc -tutkijana Kaarina Mononen,  Helsingin yliopisto.

Tavoitteena on nostaa esiin toimivia hoitotyön käytänteitä analysoimalla vuorovaikutusta yksityiskohtaisesti ja lisäksi osoittaa, kuinka pienilläkin kielenkäytön valinnoilla voidaan lisätä yhteisymmärrystä ja hyvinvointia.

Hanke selvittää sitä, miten hoitohenkilökunta ja vanhukset rakentavat toimintaa sekä yhteisten että yksilöllisten kielenkäytön resurssien avulla, esimerkiksi kehollisin keinoin.

Katso lisää tästä.