Esittely

Tämä on Viikin kampuksella toimivien pedagogisten yliopistonlehtorien, verkko-opetuksen tukihenkilöiden ja tiedekirjaston yhteinen palvelusivu.

Jokaisella koulutusohjelmalla on nimetty pedagoginen yliopistonlehtori ja kampuksella on  kolme verkko-opetuksen asiantuntijaa, joihin voit ottaa yhteyttä missä tahansa opetuksen ja oppimisen kysymyksissä (esim. palautetta omasta opetuksesta, opetuksen suunnittelu, millainen tentti, masentuneet opiskelijat, miten materiaalit verkkoon).

Viikin kampuskirjasto taas koordinoi mm. tiedonhakukoulutusta ja kirjastopalveluja.

Viikki