Toiminta

Pedagogiset yliopistonlehtorit ovat tohtoritason asiantuntijoita, jotka vastaavat tiedekunnissa opetuksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Työkenttään liittyy kaikkea tiedekuntien opetussuunnitelmien toimivuudesta opettajien yliopistopedagogisen koulutuksen järjestämiseen ja opintojen viivästymistä aiheuttavien ongelmakohtien puuttumiseen. Viikin kampuksella jokaisella tiedekunnalla on nykyisin oma “pedalehtorinsa”, jolloin he voivat keskittyä kunkin tieteenalan erityispiirteisiin opettamisen ja oppimisen kannalta.

Verkkopedagogiikan asiantuntijat ja -koordinaattorit ovat digitaalisten opetusmenetelmien asiantuntijoita, joiden tehtävänä on suunnitella, tuottaa ja tukea tietotekniikan opetuskäyttöä pedagogiset ja tekniset näkökulmat huomioiden.

Leave a Reply